HERLEES klimaattop Glasgow: 'De wereld gaat onbetwist de goede kant op' - Wetenschap - Knack

2021-11-17 12:46:58 By : Mr. Abner Zheng

Op de klimaattop van de Verenigde Naties (COP26) in Glasgow werd na het verstrijken van de officiële deadline toch een klimaatakkoord aangenomen door bijna 200 landen. Herlees de nieuwsupdates en reacties.

De Britse premier Boris Johnson neemt een positieve noot van de VN-klimaattop in Glasgow. "De wereld gaat onbetwist de goede kant op", zei de conservatieve politicus zondagavond op een persconferentie met topvoorzitter Alok Sharma. De persconferentie vond plaats in Downing Street in Londen, waar de regering is gevestigd.

Johnson was vooral blij met het besluit van de deelnemende landen om de afhankelijkheid van steenkool te verminderen. "Glasgow luidde de doodsklok voor steenkoolenergie", zei Johnson. Tegelijkertijd gaf hij toe dat niet alle doelstellingen werden bereikt. "Dat is niet de definitieve oplossing, en dat kan het ook niet zijn."

Johnson zei dat hij ondanks alle prestaties tot op zekere hoogte nog steeds "teleurgesteld" is. De bijna 200 landen die deelnamen aan de klimaattop in Glasgow bereikten zaterdag overeenstemming over een slotverklaring. Dit omvat een vermindering van het gebruik van kolen. Maar de formulering werd uiteindelijk afgezwakt onder druk van China en India.

Alok Sharma, die zaterdag kort voor de goedkeuring de tranen moest bedwingen, vreesde dat de klimaattop uiteindelijk zou mislukken. Hij voelde op een emotioneel moment "de last van de wereld" op zijn schouders, zei Sharma. (België)

De beslissingen die tijdens de COP26 in Glasgow worden genomen, zullen helpen bij de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Dat zei klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) zondag. Volgens hem is het 'een stap in de goede richting'. 'Het is veel meer dan bla bla, maar bij lange na onvoldoende', besluit hij. Van Ypersele, die de Belgische delegatie adviseerde op COP26, haalt niettemin een aantal positieve punten aan uit het klimaatakkoord van Glasgow, dat zaterdagavond door bijna 200 landen werd aangenomen.

Die punten omvatten "de nog duidelijkere erkenning van de urgentie om op te treden, gekoppeld aan een gunstige ontvangst van het laatste rapport van het IPCC - de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering -, de erkenning van de enorme kloof tussen de huidige plannen en wat nodig is. " , en een oproep om de ambities van deze plannen jaarlijks te verhogen en niet slechts om de vijf jaar'.

Jean-Pascal van Ypersele is ook tevreden met de oproep om het gebruik van kolen uit te faseren en de subsidies voor fossiele brandstoffen. Ook 'een begin van antwoord op de eis van kwetsbare landen om de schade die zij ondervinden van klimaatverandering te laten vergoeden door de landen die er de grootste verantwoordelijkheid voor dragen', is de klimatoloog tevreden. “De teksten die in Glasgow zijn aangenomen, verminderen niet onmiddellijk de uitstoot van broeikasgassen, maar ze scheppen een kader en steeds duidelijkere signalen naar decarbonisatie voor alle regeringen, alle economische actoren en alle burgers. Nu maar aan het werk", besluit de klimatoloog. (België)

Activiste Greta Thunberg reageerde via Twitter op de definitieve tekst van de klimaattop in Glasgow.

"Hier is een korte samenvatting: bla, bla, bla."

“Maar buiten deze gebouwen gaat het echte werk verder. En we zullen nooit opgeven, nooit'.

“Kleine stappen in de goede richting”, “wat vooruitgang boeken” of “langzaam winnen” betekent verliezen.”

De #COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: bla, bla, bla. Maar buiten deze hallen gaat het echte werk verder. En we zullen nooit opgeven, nooit. https://t.co/EOne9OogiR

Volgens de Europese Commissie blijven de in 2015 in Parijs afgesproken klimaatdoelen 'levend' door het akkoord dat zaterdagavond in Glasgow werd bereikt.

In een verklaring schrijft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de internationale klimaattop ons de kans geeft om 'de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad'.

Volgens Von der Leyen is er vooruitgang geboekt bij het behalen van de doelstellingen die aan het begin van de klimaattop in Glasgow zijn gesteld. Ze zegt dat het 'vertrouwen geeft dat we de mensheid een veilige en welvarende ruimte op deze planeet kunnen bieden'. Maar, zegt Van der Leyen, 'er is geen tijd te verliezen en er wacht ons nog heel veel werk'. (België)

"Onze leiders zijn nog steeds niet wakker." Dat is de reactie van de ngo Oxfam op de resultaten van de klimaattop in Glasgow.

"Het is duidelijk dat sommige wereldleiders denken dat ze niet op dezelfde planeet leven als wij", zegt Gabriela Bucher, directeur van Oxfam International. 'Geen enkele droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen overtuigen van de noodzaak om de uitstoot van CO2 en methaangas te stoppen.'

Oxfam noemt de oproep om de reductiedoelstellingen voor 2030 tegen eind volgend jaar aan te scherpen 'een belangrijke stap'. Vooral rijke landen zullen gehoor moeten geven aan deze oproep en hun doelen moeten afstemmen, staat er. "Ondanks jaren van overleg blijven de emissies stijgen en zijn we gevaarlijk dicht bij het verliezen van deze race tegen de klok."

Oxfam constateert het feit dat rijke landen slechts 'beperkte' financiering zijn overeengekomen voor hulp aan economisch kwetsbare landen die moeten herbouwen na klimaatrampen.

Tot slot vindt Oxfam België het jammer dat de gewesten en de federale overheid in België geen overeenstemming hebben bereikt over duidelijke doelstellingen. Daarmee valt de organisatie Vlaanderen aan. Ondanks het feit dat de Europese Commissie België vraagt ​​om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 47 procent te verminderen, weigert de Vlaamse regering, die goed is voor 60 procent van de Belgische uitstoot, voorlopig haar uitstoot met meer dan 40 procent te verminderen. verminderen", zegt Alba Saray Pérez Terán, klimaatspecialist bij Oxfam België. V

de lamme minister van leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) eiste dat de Europese Commissie de inspanning die België moet leveren verder naar beneden bijstelt. Ze betoogde dat Oost-Europese landen niet tot 40 procentpunten minder zouden moeten doen dan landen in West-Europa. (België)

Het definitieve akkoord van de COP26-klimaattop in Glasgow is zwak en biedt geen antwoord op de klimaatcrisis die ons nu al bedreigt. Belangrijke beslissingen worden uitgesteld tot volgend jaar. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace in een eerste reactie op het akkoord dat zaterdag werd bereikt in de Schotse stad. Ook vindt ze dat België 'opnieuw een slechte wending heeft genomen'.

Volgens Greenpeace hangt het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius aan een zijden draadje, mede omdat er in Glasgow nieuwe mazen zijn ontstaan ​​voor grote vervuilers. Aan de andere kant bevat de overeenkomst wel "een belangrijk signaal dat het tijdperk van kolen- en fossiele subsidies ten einde loopt en legt de focus op een rechtvaardige transitie", zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International. En 'de tekst erkent de noodzaak om de uitstoot dit decennium drastisch te verminderen, maar uiteindelijk worden de grote beslissingen weer verschoven naar volgend jaar'. Morgan is ook van mening dat de toezeggingen van solidariteit met de kwetsbare landen die al verlies en schade lijden door de klimaatcrisis, ontbreken.

Ook Greenpeace België had kritiek op de 'slechte wending' die België maakte. 'Vooral Vlaanderen zet zijn hakken in het zand', zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. 'De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatontwerp en Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit gênant.'

Greenpeace België roept de verschillende overheden in het land op om samen te werken. 'Vooruitgang op het internationale klimaatpodium wordt bepaald door de nationale ambities van landen. De Belgische klimaatinspanning moet zo snel mogelijk worden verdeeld en op alle niveaus worden omgezet in een sterk en onderling samenhangend beleid. In 2022 wordt immers verwacht dat alle landen meer ambitie tonen om het gat met de 1,5 graad Celsius-doelstelling te dichten', besluit Thijs. (België)

Met meer dan 24 uur achterstand op het officiële schema is er een akkoord bereikt.

Dit gebeurde unaniem, waar nodig, en nadat de steenkoolproducenten India en China eisten dat de definitieve tekst zou worden afgezwakt tot steenkool.

Hoe de slotdag verliep en wat er in de overeenkomst staat lees je hier.

De derde tekst blijft landen oproepen om het gebruik van steenkool uit te faseren en steun voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen. Dat is een verrassing, want nooit eerder werd in een VN-klimaatakkoord expliciet melding gemaakt van fossiele brandstoffen.

De zin werd al afgezwakt in een latere versie, maar overleeft ook in de derde versie van de tekst, die vandaag (zaterdag) na een nacht van onderhandelen werd gepresenteerd. De beschrijving is weliswaar wat afgezwakt, maar als ze het in de definitieve overeenkomst overleeft, zal het een doorbraak zijn, zegt Greenpeace-baas Jennifer Morgan in een reactie op de tekst.

'De cruciale zin staat nog in de tekst. Het mag dan verwaterd en verwaterd zijn, het blijft een doorbraak", aldus Greenpeace-baas Jennifer Morgan. Fernanda Carvalho van het Wereldnatuurfonds noemt de tekst in dat opzicht ook 'historisch'.

Ook op het gebied van emissiehandel is vooruitgang geboekt en wordt er bij landen op aangedrongen volgend jaar met nieuwe klimaatplannen te komen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Maar ook in de nieuwe tekst zijn belangrijke elementen verloren gegaan, zeker als het gaat om het hot topic 'loss and damage': compensatie voor landen die te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering, zoals een stijgende zeespiegel of orkanen.

De kwetsbare landen hoopten een internationaal rampenfonds op te richten dat toezicht zou houden op dergelijke hulp, maar dat plan is mislukt. Vooral de VS zijn fel gekant tegen het idee. Als grootste historische uitstoter vreest de VS dat het de deur naar aansprakelijkheid zou openen.

Ondertussen gaan de onderhandelingen achter gesloten deuren gestaag door. Rond het middaguur staat een nieuwe plenaire vergadering gepland, waar duidelijker wordt hoe groot de consensus rond de nieuwe tekst is en waar de grote kloven zitten.

Een officieel akkoord laat in ieder geval nog even op zich wachten. Zelfs als de delegaties het relatief snel eens zouden kunnen worden, zou de tekst nog vertaald moeten worden in een VN-wettekst, inclusief vertalingen. De COP26 zal pas voorbij zijn als de hamer van president Alok Sharma valt, en dat zal zeker uren duren. (België)

Wallonië stelt één miljoen euro beschikbaar om schade en verliezen door klimaatverandering in armere landen aan te pakken. Dat maakte de Waalse klimaatminister Philippe Henry (Ecolo) zaterdag bekend in het kader van de klimaattop COP26 in de Schotse stad Glasgow.

De kwestie van 'verlies en schade', ter compensatie van de schade die minder ontwikkelde landen lijden door klimaatverandering, is een van de knelpunten in de COP26-onderhandelingen, die zaterdag werden verlengd. Veel landen verzetten zich ertegen, uit angst dat het de weg vrijmaakt voor rechtszaken om schadevergoeding af te dwingen.

In de concept-eindverklaring staat dat hierover een dialoog zal worden gestart. De Schotse premier Nicola Sturgeon maakte bij aanvang van de klimaattop bekend dat Schotland als eerste ter wereld een miljoen pond (zo'n 1,2 miljoen euro) vrijmaakt voor 'loss and damage' in de minder ontwikkelde landen. Een paar dagen later verdubbelde ze dat bedrag.

Wallonië volgde zaterdag dan ook het Schotse voorbeeld. "Dit is een belangrijk gebaar, in lijn met het engagement van de Schotse regering", zei de Waalse minister Henry tegen Belga. 'De regels van inwerkingtreding worden gecoördineerd door de klimaatministers van beide regio's.'

Wallonië maakte eerder bekend zijn klimaatfinanciering te verhogen van 8,25 miljoen euro in 2021 naar 12,5 miljoen euro in 2022. De miljoen euro die Henry zaterdag bekendmaakte, maakt daar onderdeel van uit. De Franstalige koepelorganisatie van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties CNCD-11.11.11 is tevreden met het Waalse initiatief. 'Slachtofferhulp staat centraal in COP26 en het is nodig dat de rijkste landen het voortouw nemen en hun verantwoordelijkheid nemen.' (België)

Op de klimaattop in Glasgow is zaterdagochtend een nieuwe concepttekst van een slotverklaring gepubliceerd. Volgens het Britse persbureau PA is er vrijdag weinig veranderd ten opzichte van een eerdere concepttekst. Zo bevat de tekst nog een passage waarin wordt gevraagd om door te gaan met het afbouwen van 'minder intensieve steenkool' (onverminderde steenkool) en 'inefficiënte' subsidies voor fossiele brandstoffen.

De tekst stelt ook nog steeds dat landen tegen de klimaattop in Egypte volgend jaar al hun doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te beperken, moeten "herzien en versterken", "rekening houdend met nationale omstandigheden". In het klimaatakkoord van Parijs stond elke vijf jaar een update - nu moet het sneller.

Er wordt ook een beroep gedaan op rijke landen om hun collectieve commissies voor klimaatfinanciering tegen 2025 te verdubbelen in vergelijking met 2019, om armere landen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering. Het ontwerp wordt nu verder besproken. Normaal zou de klimaattop vrijdagavond eindigen, maar dat bleek onmogelijk. Vrijdag kreeg de Belgische delegatie te horen dat het de bedoeling is om zaterdagavond tot een definitief akkoord te komen. (België)

Landen die nu al de gevolgen van klimaatverandering voelen, blijven aandringen op de oprichting van een klimaatfonds. "Die vraag is op deze top enorm belangrijk geworden - iets dat de EU en de VS volledig verkeerd hebben ingeschat", zeggen waarnemers.

De VN-klimaatconferentie COP26 landt waarschijnlijk op zijn vroegst zaterdag. Dat vernam Belga van de Belgische delegatie. Op vrijdagavond staat alleen bilateraal overleg met de onderhandelingsblokken op de agenda. Het Britse voorzitterschap zou naar zaterdagavond streven om alles af te ronden.

De landen die aanwezig zijn op de klimaattop in Glasgow praten zaterdagochtend vanaf 10.00 uur over het mogelijke definitieve akkoord. Dat heeft voorzitter van de top Alok Sharma nu bekendgemaakt. Nieuwe conceptteksten worden volgens Sharma zaterdagochtend om 8 uur gepresenteerd. Alle landen krijgen dan de kans om hun mening te geven over wat er nu op papier staat. Eerder had het Duitse persbureau dpa op basis van bronnen in de onderhandelingen al gemeld dat zaterdagochtend een nieuwe concepttekst van de eindverklaring zou worden ingediend. COP26 zou oorspronkelijk vrijdag om 18.00 uur eindigen, maar door onenigheid over de uitfasering van fossiele brandstoffen en financiële bijdragen aan arme landen sleepten de onderhandelingen zich voort, net als bij eerdere klimaattoppen. (belga)

Officieel moest de top in Glasgow om 19.00 uur Belgische tijd klaar zijn. Dus, zoals insiders voorspelden, is dat niet gebeurd. Lees hier wat er op tafel ligt.

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry kondigde aan Sky News aan dat de onderhandelingen de nacht ingaan. "We werken hard en het gaat goed", zei hij.

De top zou daarom om 18.00 uur Engelse tijd eindigen, maar de 197 aanwezige delegaties hebben nog geen definitief akkoord bereikt. Een van de thema's die nog ter discussie staan, is de financiering van klimaatbeleid in armere landen. Deze landen willen duidelijke afspraken over geld om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. (België)

'Er moet geld op tafel komen voor de arme landen.' Dat heeft de Britse premier Boris Johnson tegen de Britse publieke omroep BBC gezegd.

'Dat moet de komende uren gebeuren. Mensen moeten zien dat er genoeg geld is om mee te beginnen en genoeg toezeggingen om op voort te bouwen", vervolgde Johnson toen de onderhandelingen op de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow hun laatste fase ingingen. "We zullen niet in staat zijn om alles op te lossen op deze COP, maar we kunnen tenminste beginnen", zei Johnson.

De financiering die naar arme landen moet gaan om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, is een van de grootste twistpunten die het bereiken van een definitief akkoord moeilijk maken. De rijke landen zijn hun eerdere belofte om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar over te maken niet nagekomen. De ontwikkelingslanden waren dan ook 'extreem teleurgesteld' over de voorlopige eindtekst waarin de rijke landen worden aangemoedigd om hun beloften na te komen, maar zonder veel consequentie. (België)

Vrijdag, op de (in principe) laatste dag van de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow, zette België zijn krabbel onder een verklaring om de financiering van fossiele brandstoffen in het buitenland stop te zetten.

De verklaring, aangekondigd door het Britse voorzitterschap aan het begin van de klimaattop, verplicht de ondertekenaars om de steun aan nieuwe internationale projecten met olie, gas en kolen voor het einde van 2022 stop te zetten.

Op deze overeenkomst zijn echter 'beperkte uitzonderingen' mogelijk.

Naast België heeft ook Frankrijk vrijdag de verklaring ondertekend, waardoor al een dertigtal landen zich hebben gecommitteerd. Dit omvat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, maar ook de Heilige Stoel en de Europese Investeringsbank. (België)

Op initiatief van Frankrijk ondertekenden een twintigtal landen, waaronder België, vrijdag een stappenplan om samen te werken om het leger aan te passen aan klimaatverandering. Er wordt onder meer de intentie uitgesproken om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dat heeft de Franse minister van Defensie Florence Parly bekendgemaakt.

De samenwerking zal komen wanneer de VN-klimaatconferentie COP26 zijn eindpunt nadert. Het initiatief zal samenwerken om de risico's van klimaatverandering aan te pakken, de krijgsmacht aan te passen aan nieuwe klimatologische omstandigheden en de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Naast België en Frankrijk, Albanië, Cyprus, Ivoorkust, Zuid-Korea, Denemarken, Spanje, Estland, de Verenigde Staten, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Portugal, Senegal en Slovenië ondertekende ook de toelichting. (België)

De duizenden miljarden dollars die in de vorm van subsidies in fossiele brandstoffen vloeien, zijn 'de definitie van waanzin'. Dit zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry op de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow.

Kerry's verklaringen in de plenaire vergadering komen op het moment dat de laatste versie van de eindconclusies landen oproept om 'inefficiënte' steun voor fossiele brandstoffen te beperken. Dit in tegenstelling tot een oproep om sneller te werken aan het beëindigen van de financiering van alle fossiele brandstoffen zoals in het eerste ontwerp.

De Amerikaanse klimaatgezant riep ook andere landen op om nu in te grijpen, want alleen dan kunnen de ergste gevolgen van klimaatverandering worden voorkomen. "Er gaan nu al mensen dood", benadrukte Kerry, en de effecten van klimaatverandering worden over de hele wereld duidelijk. De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gaf toe dat de G20, die verantwoordelijk is voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, de grootste verantwoordelijkheid draagt. (België)

De top in Glasgow zou vandaag om 19.00 uur Belgische tijd met een akkoord worden afgesloten. Althans, dat was en is voor sommigen nog steeds de bedoeling. Maar insiders gaan ervan uit dat het later, misschien morgen of zelfs zondag, zal zijn voordat een slottekst wordt goedgekeurd. Wat zijn de struikelblokken?

Terwijl de Middellandse Zee opwarmt, duiken vissen en zeezoogdieren steeds dieper om te overleven. Maar niet alle mariene soorten kunnen overleven in de diepere wateren.

Is de diepte van het zeeleven in de Middellandse Zee de afgelopen 40 jaar veranderd? Met die vraag gingen onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv aan de slag.

Dat blijkt uit hun onderzoek, waarbij meer dan tweehonderd zeediersoorten zijn onderzocht. Zeedieren, waaronder vissen, schaaldieren en weekdieren zoals inktvissen, verplaatsten hun leefgebied gemiddeld 55 meter dieper, wat een gemiddeld temperatuurverschil van 6 graden opleverde. (IPS)

De slotteksten die in de maak zijn op de klimaattop in Glasgow zijn op een aantal punten afgezwakt ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn er wijzigingen doorgevoerd in passages over korte termijn CO-reductie en het uitfaseren van kolengebruik.

In de vorige versie was er een duidelijke oproep aan alle landen om de uitfasering van kolen te versnellen en de subsidies voor fossiele brandstoffen sneller te beëindigen. Nu gaat het om het uitfaseren van 'regelmatige' kolenstroom en 'inefficiënte' ondersteuning van fossiele brandstoffen.

De term 'onbeperkt' verwijst naar stroomopwekking waarbij de CO2 vrijkomt in de lucht. Anderzijds is het afvangen en opslaan van het broeikasgas een controversiële techniek die zich volgens critici nog niet echt heeft bewezen. De paragraaf 'fossiel' begint nu ook met een oproep voor versnelde 'ontwikkeltechnologieën' voor een omschakeling naar 'lage emissie energiesystemen'. Ook snelle opschaling van schone energiebronnen wordt genoemd.

Een ander duidelijk verschil is de bewoording waarin landen worden opgeroepen om hun klimaatambities verder aan te scherpen. Wat overblijft is de roep om de plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen voor eind 2022 aan te scherpen. Nieuw is de toevoeging dat er rekening moet worden gehouden met 'verschillende nationale omstandigheden'. Waar in de eerdere versie werd 'gedrukt', is dit nu een 'verzoek'.

Het is echter nog steeds de bedoeling dat alle plannen in lijn moeten zijn met 'de Parijse temperatuurdoelstelling'. Wereldleiders hebben in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 afgesproken om zich in te spannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en liefst 1,5 graad. In de conceptteksten is afgesproken dat 1,5 graad beter zou zijn.

De eerdere concepttekst kreeg veel kritiek van ontwikkelingslanden, die vonden dat ze niet aan dezelfde normen moesten worden gehouden als rijke landen. (België)

De volgende twee klimaattoppen van de Verenigde Naties zullen respectievelijk in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten worden gehouden. Dat hebben de landen donderdag bevestigd op een van de laatste dagen van de huidige top in Glasgow.

De 27e editie van de 'Conference of the Parties' (COP) vindt volgend jaar plaats in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh. De Egyptische minister van Klimaat Yasmine Fouad zei tijdens de plenaire vergadering in Glasgow dat de volgende editie in haar land "een echte Afrikaanse COP" zal zijn, waar onder meer financiering om klimaatverandering tegen te gaan weer een belangrijk thema zal zijn.

COP28 vindt plaats in 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten, zo maakt Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum op Twitter bekend. "We zullen al onze capaciteit gebruiken om de conferentie tot een succes te maken", zei de sjeik in het bericht. (België)

De Britse premier Boris Johnson riep woensdag op de COP26 VN-klimaattop op om 'krachtig initiatief' te nemen om tot overeenstemming te komen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Bij de terugkeer van de internationale klimaatconferentie in Glasgow, Schotland, riep de premier op tot samenwerking en ambitie. "Als we onze doelen willen bereiken, hebben we nog een sterke duw nodig om over de finish te komen", zei de Brit. (België)

Woensdag gaf België op een zogenaamd 'side event' op de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow een update over de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering in het verleden en de vooruitzichten voor de toekomst. Hieruit blijkt dat het budget dat naar wereldwijde projecten gaat om de opwarming van de aarde tegen te gaan, de komende jaren wordt verhoogd. Toch is koepelorganisatie 11.11.11 teleurgesteld. 'Er is geen structureel Belgisch engagement. Het blijft bij eenmalige aankondigingen in plaats van langetermijnbeleid uit te stippelen."

Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, Brussels minister van Klimaat Alain Maron en Waals minister van Klimaat Philippe Henry woonden het evenement bij. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir was afwezig vanwege een actuadedebat in het Vlaams Parlement. 'Dit is tekenend voor het gebrek aan samenwerking en structurele ambities', zegt 11.11.11.

De verschillende aanwezige ministers gaven allemaal aan dat hun bijdrage de komende jaren zal toenemen, ter ondersteuning van de roep om meer geld voor klimaatadaptatie en mitigatie in arme landen, een van de centrale thema's van COP26.

Nieuw was dat Henry aankondigde dat het budget van Wallonië volgend jaar met zo'n 50 procent wordt verhoogd, goed voor een extra bedrag van 4 miljoen euro en een totaalbedrag van ongeveer 12,5 miljoen euro. Zoals eerder aangekondigd, verhoogt het federale niveau de bijdrage met 70 procent ten opzichte van 2020, tot 112,5 miljoen euro in 2022. Ook Brussel draagt ​​meer bij met 20 procent extra in 2021 (van 2,25 naar 2,75 miljoen euro). Het budget voor 2022 is nog niet naar beneden gegooid, want dat zal afhangen van de interfederale onderhandelingen over de klimaatinspanningen en de verdeling van de inkomsten uit emissierechten op Europees niveau. Vlaanderen zou geen extra budget hebben toegekend.

11.11.11 is tevreden met de extra inspanningen, maar de koepelorganisatie beschouwt het evenement nog steeds als een gemiste kans. 'Klimaatadaptatie vereist forse investeringen, dus voorspelbaarheid van financiering is erg belangrijk. Wanneer lage-inkomenslanden delen van hun economie moeten omgooien, moeten we hen ook de nodige garanties bieden", besluit 11.11.11.(Belga)

In het Vlaams Parlement heeft de oppositie flink bezuinigd op het klimaatakkoord dat de Vlaamse regering vorige week bereikte. Oppositiepartijen Groen, Vooruit, PVDA en Vlaams Belang vinden vooral dat de regering-Jambon de kosten en verantwoordelijkheden afwentelt op de burger.

Na moeizame onderhandelingen bereikte de Vlaamse regering vorige week een klimaatakkoord. Dit akkoord, met in totaal 40 maatregelen, bepaalt dat Vlaanderen tegen 2030 40 procent minder zal uitstoten dan in 2005. De maatregelen variëren van de elektrificatie van het wagenpark tot de verplichte renovatie van energieverbruikende woningen.

'Een duidelijk pakket met ambitieuze en berekende doelstellingen', zei premier Jan Jambon woensdag bij de start van het actuele debat in het Vlaams Parlement. 'Geen holle frasen, maar een onderbouwd, positief en realistisch plan', dixit Jambon. De oppositie is het daar duidelijk niet mee eens. 'Dit plan is niet robuust en geeft geen antwoord op de klimaatnoodzaak', zegt Groenfractieleider Björn Rzoska. Volgens hem mist het plan een aantal 'essentiële keuzes', zoals de slimme kilometerheffing voor personenauto's, de betonnen halte en het verminderen van de veestapel.

Groen vindt ook dat de regering-Jambon de klimaatinspanningen 'doorgeeft' aan burgers en gezinnen. Een kritiek die ook te horen was bij Bruno Tobback (Vooruit), Jos D'Haese (PVDA) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Volgens Vooruit en PVDA is Vlaanderen ronduit 'belachelijk' met dit klimaatplan. Voor de linkse oppositie gaan de Vlaamse plannen op veel vlakken niet ver genoeg. Bij het uiterst rechtse Vlaams Belang is te horen dat Vlaanderen niet mag meedoen aan het 'hypocriete klimaatcircus' van Glasgow. 'Niet de CO2-uitstoot moet omlaag, maar de energiefactuur', zegt Sam Van Rooy. (België)

De eerste versie van het uitkomstdocument van de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) handhaaft de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De ambities moeten daarom in dit 'kritieke decennium' worden opgevoerd en ook de steun aan ontwikkelingslanden moet worden vergroot.

Het Britse voorzitterschap heeft dinsdagavond de eerste conceptteksten rondgestuurd. Deze teksten vormen de basis voor het vervolg van de onderhandelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een slotverklaring die wordt ondertekend door de bijna tweehonderd deelnemende landen. Het benadrukt dat extra inspanningen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van 2010.

Tegen 2050 moet CO2-neutraliteit bereikt zijn. Landen wordt daarom gevraagd om tegen eind 2022 de nationale klimaatplannen voor de periode tot 2030 te ‘herzien en te versterken’. Ook wordt opgeroepen tot versnelde uitfasering van kolen en afschaffing van subsidies voor kolen , gas en olie. De ontwerpverklaring herhaalt ook de oproep aan rijke landen om meer middelen toe te wijzen aan ontwikkelingslanden om hen te helpen de effecten van klimaatverandering aan te pakken en te bestrijden. (België)

Activisten van Youth for Climate, gesteund door de Klimaatcoalitie, protesteren woensdag voor het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). Ze willen hun woede tonen over de weigering van de Vlaamse minister om deel te nemen aan de Hoge Ambitie Coalitie.

De activisten klagen dat Demir eerder probeerde te heronderhandelen over de Europese klimaatdoelen en de EU verhinderde om zich bij de coalitie aan te sluiten. Ze verzet zich nog steeds en verhindert daarmee België om mee te doen, staat in een persbericht.

"We zijn geschokt om te zien dat een van de vier milieuministers van ons land nog steeds weigert de verantwoordelijkheid te nemen voor de bestrijding van de huidige klimaat- en sociale crisis."

De High Ambition Coalition is een groep landen die meer klimaatambitie wil. De Europese Unie zei klaar te zijn om toe te treden, evenals de lidstaten Duitsland, Frankrijk en Nederland, onder andere. België sluit zich niet aan bij de coalitie, want Vlaanderen verzet zich. De coalitie roept alle landen op om emissiedoelstellingen vast te stellen die de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad Celsius kunnen houden.

'De keuzes van Zuhal Demir versterken de beschamende positie van België, dat lager staat dan China en India in de Climate Change Performance Index. We kunnen andere landen niet langer veroordelen voor hun gebrek aan ambitie, terwijl die van ons zo goed als onbestaande is", aldus Youth For Climate.

'Het wordt tijd dat minister Demir zijn verantwoordelijkheid neemt. We staan ​​erop dat ze eindelijk doet waarvoor ze is gekozen, we willen geen loze beloften meer.' (België)

Het Waalse Gewest wil een rol spelen in de groene waterstofsector. De Waalse minister van Klimaat en Energie, Philippe Henry (Ecolo), maakte dinsdag tijdens de klimaattop in Glasgow de Waalse ambities bekend.

Groene waterstof wordt gezien als een essentiële energiebron voor de energietransitie en als middel om industriële activiteiten met een hoge CO2-uitstoot te vergroenen. Waterstof is groen, of schoon, als het wordt verkregen door hydrolyse, met behulp van hernieuwbare energie, zoals wind- of zonne-energie.

"Deze energie moet het uiteindelijk mogelijk maken om nulemissies te realiseren van sectoren die voor onmogelijk werden gehouden", zegt Henry. "Waterstof zal de energiemix domineren, maar laten we niet naïef zijn: er zijn nog steeds obstakels, vooral technologische, die overwonnen moeten worden."

Dinsdag woonde de Waalse minister in de marge van COP26 twee evenementen over het onderwerp bij. Een van de obstakels is het relatief beperkte potentieel van hernieuwbare energie in Wallonië. Daarom wendt de regio zich tot partners zoals Marokko, dat al jaren fors investeert in zonne- en windenergie. Het land zou onder meer groene waterstof tegen concurrerende prijzen kunnen produceren en naar Wallonië kunnen exporteren.

Ook in het Waalse deel van het herstelplan wordt gesproken over groene waterstof, en onlangs ging er een oproep uit voor projecten in de sector ter waarde van 25 miljoen euro. Cédric Brüll, directeur van de Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Environnement et Développement duurzaam), ziet een groot potentieel in de voor Wallonië belangrijke luchtvaartsector, de zware industrie of het wegtransport.

Daarnaast is er ook een rol voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge, die zich profileren als havens waar waterstof Europa kan binnenkomen. De federale regering rondde onlangs een strategie op dit vlak af. De federale minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ondertekende vorige week een Memorandum of Understanding met Namibië om groene waterstof te importeren uit het Afrikaanse land. (België)

Vlaanderen sluit zich aan bij de Climate and Clean Air Coalition (CCAC), een coalitie die de strijd tegen methaanemissies wereldwijd wil aanscherpen. Daarnaast schenkt de Vlaamse overheid ook een eenmalige schenking van 245.000 euro aan het project. Dat maakte Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) dinsdag bekend op een speciaal bijeengeroepen internationale ministerraad onder leiding van de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry op de VN-klimaatconferentie COP26. Gryffroy trad op als plaatsvervanger voor Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA), die vanwege een coronabesmetting in haar kabinet niet naar Glasgow kon afreizen.

De Vlaamse regering besliste vorige week om haar klimaatambities te verhogen door de lat voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen op 40 procent te leggen. Het sprak ook de ambitie uit om de methaanemissie tegen 2030 met 30 procent te verminderen. Twee dagen eerder ondertekenden zo'n 100 landen het Global Methane Pledge-initiatief, dat Vlaanderen nu onderschrijft door toe te treden tot de CCAC en een eenmalige bijdrage te leveren.

De Amerikaanse klimaatgezant Kerry onderstreepte dinsdag dat methaan momenteel verantwoordelijk is voor de helft van de opwarming van de aarde. Door de uitstoot tegen 2030 met 30 procent te verminderen, kan de opwarming van de aarde met 0,2 graden worden verminderd. "Dat komt neer op het emissievrij maken van alle auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen. Met andere woorden, dat is enorm", zei de Amerikaanse klimaatgezant. Methaan is een broeikasgas dat onder meer voorkomt in de agrarische sector en is 25 keer schadelijker dan CO2. Het beperken van de uitstoot met 30 procent heeft zowel een positief effect op de volksgezondheid als positieve gevolgen voor het klimaat.

Volgens de Global Methane Assessment of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) en het United Nations Environment Programme (UNEP) zou het verminderen van de methaanemissies tegen 2030 jaarlijks meer dan 200.000 vroegtijdige sterfgevallen en honderdduizenden astmagerelateerde ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. (België)

Het ontbreken van een interfederaal akkoord over de Belgische klimaatinspanningen is "een schande", reageerde PS-voorzitter Paul Magnette dinsdag op Twitter.

'De bevoegde ministers moeten zelf oppakken. Mooie toespraken zijn nutteloos. Resultaten zijn nodig! België, dat nu al een zware tol betaalt door de klimaatverandering, kan het zich niet veroorloven om te falen", aldus Magnette.

Dinsdag werd duidelijk dat het federale niveau en de staten het tijdens de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow niet eens zullen worden over de verdeling van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in sectoren als transport en gebouwen te verminderen.

België moet zijn uitstoot tegen 2030 met 47 procent verminderen. Het Vlaams Klimaatplan streeft naar een reductie van 40 procent. Dinsdag stond er een interfederale bijeenkomst gepland in Glasgow, maar die werd uiteindelijk uitgesteld. Volgens de Waalse minister van Klimaat Philippe Henry liggen de verschillende standpunten nog te ver uit elkaar. 'De technische besprekingen worden voortgezet met als doel dit jaar onder Waals voorzitterschap een sterk politiek akkoord te bereiken', zei de minister van Ecolo.

De Franstalige Groenen, die ook de bevoegde ministers op federaal niveau en in Brussel bevoorraden, relativeren het gebrek aan overeenstemming. Volgens covoorzitter Rajae Maouane is het belangrijkste dat er uiteindelijk een goed akkoord wordt bereikt.

Een akkoord 'dat de engagementen respecteert, dat ambitieus is op het vlak van klimaat en evenwichtig is, zodat de andere regio's niet betalen voor het gebrek aan ambitie van Vlaanderen', reageerde Maouane in Glasgow.

Ondertussen schuwen andere Franstalige partijen hun kritiek niet. cdH spreekt van een 'pijnlijk falen voor België'. "Vier klimaatministers in zo'n klein land, dat zijn er drie te veel", aldus de PVDA.

Voormalig federaal minister Marie-Christine Marghem stelt dat Henry er niet in is geslaagd de "voorwaarden voor een akkoord" te creëren. (België)

De Europese Commissie doneert 100 miljoen euro aan het UN Adaptation Fund. Dat maakten vicevoorzitter van de Europese Commissie en klimaatmanager Frans Timmermans dinsdag bekend op de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Het is de grootste donatie aan het fonds ooit.

Maandag werd bekend dat het UN Adaptation Fund, dat tot doel heeft arme landen wereldwijd te helpen bij het aanpakken en bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering, meer dan 200 miljoen euro ($232 miljoen) heeft opgehaald. Dus nu komt daar nog eens 100 miljoen euro bij. “We moeten de internationale klimaatfinanciering naar een hoger niveau tillen”, zegt Timmermans. "Het Adaptatiefonds kan hierin een sleutelrol spelen en ik ben dan ook verheugd aan te kondigen dat de Europese Commissie 100 miljoen euro zal doneren."

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is dit jaar een van de hot topics op de klimaattop. Volgens afspraken die al in 2009 waren gemaakt, hadden rijke landen vanaf vorig jaar 100 miljard dollar (86 miljard euro) per jaar beschikbaar moeten stellen voor duurzaamheid en adaptatie.

Volgens cijfers van de VN stond de teller een jaar eerder op slechts zo'n 80 miljard. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet binnen, maar het is duidelijk dat het beloofde bedrag nog niet is gehaald. Ook EU-landen leveren de grootste bijdrage met een totaalbedrag van ruim 23 miljard euro. (België)

"Wees voorzichtig met wat je wenst: als we het willen hebben over de klimaatdoelstelling die elk land in Europa moet halen, kan al snel de vraag opkomen om een ​​lagere doelstelling financieel te compenseren." Premier Alexander De Croo gaf dinsdag dat schot voor de boeg.

In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen, die de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% moeten verminderen ten opzichte van 1990, wordt van België een inspanning verwacht van 47%. Toen Vlaanderen vorige week aankondigde zijn uitstoot met 40% te willen verminderen ten opzichte van 2005, reageerden de federale ministers Zakia Khattabi (Ecolo) en Tinne Van der Straeten (Groen) meteen kritisch, mede vanwege het "gebrek aan ambitie".

Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) stelde zaterdag de vraag om de verdeling van de inspanningen over de lidstaten te heroverwegen. Dat landen als Bulgarije (-10%) en Roemenië (-12,7%) bijna 40 procentpunten minder moeten doen dan België is een verschil "dat ik hier niet uitgelegd krijg", zei ze. Premier De Croo wees dinsdag in de Kamercommissie Europese Zaken op de mogelijke gevolgen van dit demarche - maar zonder Demir bij naam te noemen.

Volgens De Croo moet de discussie gevoerd worden met 'gelijkgezinde' landen, die bedrijfstakken en samenlevingen hebben die op elkaar lijken. "Nederland heeft bijvoorbeeld een industrieel weefsel dat vergelijkbaar is met dat in Vlaanderen en moet een inspanning leveren van 49%. Wat we zien is dat Nederland zich rond dat cijfer organiseert", zegt hij.

"Als we de discussie willen aangaan over het verlagen van de doelstelling, kun je je afvragen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen", zegt De Croo, erop wijzend dat er in België veel innovatie te doen is. uitvoer heeft. Maar tegelijkertijd waarschuwde hij: "De vraag kan ook snel ontstaan ​​naar financiële compensatie voor een lagere doelstelling. Dan zou deze compensatie nog meer kunnen kosten (dan de oorspronkelijke inspanning)". Op de VN-klimaatconferentie in Glasgow hadden de verschillende klimaatministers van ons land vandaag/dinsdag overeenstemming moeten bereiken over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de staten. Maar die bijeenkomst is uitgesteld naar een latere datum.

Volgens de Waalse klimaatminister Philippe Henry liggen de verschillende standpunten nog te ver uit elkaar "om op korte termijn tot een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te komen". Vlaams minister Demir zegt dat de verschillende ministers normaal gesproken later deze week rond de tafel gaan zitten.

Het interfederaal overleg over de klimaatinspanningen die België dinsdag moet leveren in het kader van het Europese 'Fit for 55'-programma is uitgesteld naar een latere datum. Volgens de Waalse minister van Klimaat, Philipe Henry, liggen de verschillende standpunten nog te ver uit elkaar. Het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) zegt dat de verschillende ministers normaal gesproken later deze week weer bijeen zouden komen. Een akkoord tijdens de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow lijkt dan ook uitgesloten.

Normaal gesproken zouden de verschillende ministers van de deelstaten dinsdagmiddag de verdeling van de inspanningen bespreken. Zoals bekend moet België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47 procent verminderen. Het Vlaams Klimaatplan, dat vorige week werd voorgesteld, streeft naar een reductie van 40 procent. Maar Henry, die de interfederale commissie voorzit, merkt op dat "het ondanks de geleverde inspanningen onmogelijk is om op korte termijn een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te bereiken."

"Ondanks enige vooruitgang zit er nog een te grote kloof tussen de ambities van de verschillende partijen", aldus de minister. Daarom is het overleg al uitgesteld naar later deze week.

Meer dan 90 procent van de landen die hebben deelgenomen aan een vervuilingsonderzoek hebben honderdduizenden plastic deeltjes op hun kusten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Schotse milieuorganisatie Fidra.

Fidra-leden presenteren de resultaten van hun onderzoek op dinsdag 9 november op de internationale klimaattop COP26 in Glasgow.

De twee directeuren van Greenpeace Duitsland en een klimaatactivist hebben bij de rechtbank in Braunschweig een rechtszaak aangespannen tegen het Duitse autoconcern Volkswagen (VW), omdat ze vinden dat de autofabrikant onvoldoende inspanningen doet om het klimaat te beschermen. Greenpeace steunt ook een soortgelijke rechtszaak van een biologische boer voor een andere Duitse regionale rechtbank, meldt de milieuorganisatie dinsdag.

De klagers stellen dat de CO2-uitstoot van het autoconcern aanzienlijk bijdraagt ​​aan de klimaatcrisis. Het bedrijfsmodel van VW is onverenigbaar met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, zeggen ze.

Ze willen dat VW uiterlijk in 2030 stopt met de verkoop van verbrandingsmotoren.

België is negen plaatsen gezakt op de jaarlijkse ranglijst van 60 landen plus de Europese Unie in de strijd tegen klimaatverandering, opgesteld door milieu-ngo's. Ons land bezet de 49e plaats (-9) in de Climate Change Performance Index (CCPI) 2022, die dinsdag werd gepubliceerd.

Ons land ligt daarmee ver achter bij het Europese gemiddelde, of zelfs opkomende landen als India (10e) en China (37e).

Redenen voor de Belgische NGO's Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en WWF om de Vlaamse regering te vragen om de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling - minimaal 47 procent reductie van de uitstoot tegen 2030 tov 2005 in niet-ETS sectoren - en om COP26 te gebruiken om te werken aan een intra-Belgische overeenkomst voor het delen van inspanningen.

Ze dringen er ook bij de vier regionale en federale regeringen op aan om "in alle sectoren op korte termijn maatregelen te nemen om structurele emissiereducties in ons land in gang te zetten."

Geen enkel land presteert goed genoeg om in de hoogste categorie te eindigen. Daarom blijft de top drie van de index onbezet. Denemarken (4e) scoort het beste met een index van 76,92 en wordt gevolgd door Zweden (74,46) en Noorwegen (73,62).

Bij een protest in Glasgow door actiegroepen Extinction Rebellion en Glasgow Calls Out Polluters zijn maandagavond laat zestien arrestaties verricht, meldt het lokale nieuwsmedium Glasgow Live. Een andere lokale krant, de Glasgow Times, meldt dat er in totaal zo'n 30 demonstranten aanwezig waren.

De demonstranten hadden zich vastgeketend aan fietsen om een ​​drukke Maryhill-straat te blokkeren. Ondernemers die deelnamen aan de klimaatconferentie COP26 zaten te eten in een restaurant in die straat. Het protest brak volgens de politie rond middernacht uit en 16 demonstranten werden gearresteerd.

Op de klimaattop COP26 heeft een groep van 47 landen zich gecommitteerd aan het bouwen van een duurzaam gezondheidssysteem, met een lage CO2-uitstoot. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie in een persbericht. De toezegging is een reactie op het feit dat steeds duidelijker wordt dat klimaatverandering een grote impact heeft op de gezondheid.

De groep van 47 omvat enkele van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor gezondheidsrisico's als gevolg van klimaatverandering, evenals landen met een hoge koolstofuitstoot, zoals de Verenigde Staten. Ze hebben toegezegd concrete stappen te zetten in de richting van klimaatbestendige gezondheidsstelsels. Ook veel EU-landen hebben de verbintenis ondertekend, zoals Spanje, Ierland, Nederland of Duitsland. Tweeënveertig landen hebben toegezegd hun gezondheidsstelsels aan te passen zodat ze duurzamer worden en minder CO2 uitstoten. Twaalf landen hebben toegezegd tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De toezeggingen maken deel uit van het COP26-gezondheidsprogramma, een partnerschap tussen de Britse regering, de Wereldgezondheidsorganisatie, de VN-conferentie over klimaatverandering (UNFCCC) en gezondheidsgroepen. “De toekomst van onze gezondheidszorg moet worden gebouwd rond systemen die bestand zijn tegen de impact van epidemieën, pandemieën en andere noodsituaties, evenals tegen de impact van klimaatverandering, inclusief extreme weersomstandigheden en de toenemende last van verschillende ziekten die verband houden met luchtvervuiling en opwarming van de aarde. van de planeet", zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, algemeen directeur van de WHO. "Gezondheidssystemen moeten ook een deel van de oplossing zijn, door de CO2-uitstoot te verminderen".

Het Adaptation Fund van de Verenigde Naties, dat projecten en programma's financiert om kwetsbare landen te helpen bij het omgaan met klimaatverandering, wordt gefinancierd met meer dan € 200 miljoen ($ 232 miljoen). Dat is het hoogste bedrag dat ooit is opgehaald. Ook de Vlaamse overheid behoort tot de donoren.

Volgens de VN-klimaatconferentie (UNFCCC) staat het Verenigd Koninkrijk in zijn eentje garant voor 20 miljoen pond (ruim 23 miljoen euro). Daarnaast zijn er ook toezeggingen gedaan door de Verenigde Staten, Canada, zes lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Qatar, Quebec en Vlaanderen. Het door de Vlaamse overheid overgemaakte bedrag werd niet bekendgemaakt.

Klimaatfinanciering is al lang een bron van wrijving tussen rijke en ontwikkelingslanden, en de COP26 in Glasgow is daarop geen uitzondering. Ontwikkelingslanden verwijten rijke landen dat ze hun belofte om in 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te doneren niet nakomen. De zuidelijke landen bekritiseren ook regelmatig het feit dat klimaatfinanciering vooral gericht is op het matigen van klimaatverandering in plaats van zich eraan aan te passen. (België)

Minstens 503 lobbyisten voor de fossiele brandstofsector hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de VN-klimaattop in Glasgow. Dat is een grotere groep dan welke landendelegatie dan ook.

Het bruto nationaal product (BNP) van de 65 meest kwetsbare landen ter wereld zal in 2050 gemiddeld 20 procent lager zijn als de klimaatverandering onveranderd doorgaat en de aarde daarmee 2,9 graden opwarmt. Tegen het jaar 2100 zullen de economieën van die landen maar liefst 64 procent zijn gekrompen. Dat blijkt maandag uit een rapport van de ngo Christian Aid, dat werd gepresenteerd op de klimaattop in Glasgow.

Als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad, zoals afgesproken op de klimaattop in Parijs in 2015, krimpen de economieën van die landen nog steeds met 13 procent in 2050 en in 2100 met 33 procent.

De 65 onderzochte landen zijn de armste en minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten, die bijzonder hard worden getroffen door de stijgende zeespiegel en het verhoogde risico op stormen.

Voor Christian Aid is het dan ook duidelijk dat meer dan een derde van alle landen in de wereld dringend hulp nodig heeft om voldoende weerbaarheid tegen klimaatverandering op te bouwen. Alleen dan kunnen ze toekomstige perioden van hitte, droogte, overstromingen en stormen economisch het hoofd bieden, die door de opwarming van de aarde verhevigd en dodelijk zullen worden. "De leiders van de rijke landen moeten op COP26 beslissingen nemen over deze kwestie", klinkt het.

Acht van de tien zwaarst getroffen landen in het onderzoek bevinden zich in Afrika, twee in Zuid-Amerika. Soedan zal de zwaarste klap voor zijn BBP moeten opvangen. (België)

We zijn vanmiddag bij de #COP26 oecumenische dienst in de kathedraal van Glasgow. Prachtig om te zien hoe jullie @YCCNetwork gebedsboten en onze protestkunst met @TearfundScot en @islamicreliefsc mensen verwelkomen in de dienst. pic.twitter.com/A0B8zewzAE

De Britse premier Boris Johnson heeft halverwege de COP26-wereldklimaatconferentie in Glasgow opgeroepen tot meer ambitie in de onderhandelingen. "De COP26 heeft nog een week om de wereld te helpen, we moeten allemaal samenwerken en de finish halen", zei de gastheer van de top.

In de eerste week van de top werden enkele concrete dingen aangekondigd, zoals het stoppen van ontbossing en het terugdringen van de uitstoot van het schadelijke broeikasgas methaan. "Maar we moeten de taak om het doel van 1,5 graad levend te houden niet onderschatten", zei Johnson. Dat vraagt ​​om 'grote compromissen en ambitieuze toezeggingen', benadrukte de premier. In Glasgow onderhandelen momenteel vertegenwoordigers van zo'n 200 landen over hoe de in Parijs overeengekomen klimaatdoelen worden bereikt en uitgevoerd. Eerder overeengekomen plannen van de staten zijn daarvoor lang niet voldoende. De Britse Labour-politicus Ed Miliband riep Johnson op om het roer over te nemen en de onderhandelingen vooruit te helpen. Volgens hem zijn er nog geen grote stappen gezet om de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming te halen. Onderzoekers verwachten catastrofale gevolgen als de planeet blijft opwarmen.

Tienduizenden demonstranten vertrokken zaterdag onder hevige regen voor een klimaatmars in de Schotse stad Glasgow. Soortgelijke protestmarsen zijn zaterdag over de hele wereld gepland met één gemeenschappelijk doel: de onderhandelaars die rond de tafel zitten op de cruciale internationale COP26 laten weten dat het tijd is voor actie tegen klimaatverandering.

Van Sydney tot Parijs, maar ook in Londen, Nairobi, Mexico en Brussel staan ​​volgens de organisatoren zaterdag wereldwijd meer dan 200 evenementen gepland. De Schotse politie verwacht tot 50.000 mensen in de straten van de stad. De mars vertrok rond 12:40 uur lokale tijd, niet ver van het congrescentrum, dat onder streng toezicht staat en waar al een week de COP26-conferentie over klimaat plaatsvindt.

In Sydney en Melbourne waren demonstranten gekleed als kolen of Scott Morrison, de Australische premier die een groot voorstander is van de mijnbouw. Ze bestempelden de COP26 als 'een komedie' en noemden hun regeringsleider 'een absolute schande'.

In Brussel werden 's ochtends voorbijgangers uitgenodigd om een ​​paar minuten te lopen op een loopband die op het Muntplein was geïnstalleerd. Verschillende activisten van Extinction Rébellion werden gearresteerd terwijl ze de Wetstraat bezetten uit protest tegen het gebrek aan actie tegen het klimaat.

In Zuid-Korea marcheerden zo'n 500 mensen door de straten van de hoofdstad Seoel om onmiddellijke hulp te eisen voor de bevolking die al zwaar getroffen is door de gevolgen van de opwarming van de aarde. En ook in Londen verzamelden duizend mensen zich voor de Bank of England met borden die opriepen tot 'less talk, more action'.

Ook vrijdag marcheerden jongeren door de straten van Glasgow. Onder meer de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was aanwezig. "Het is geen geheim dat COP26 een mislukking is geweest", zei ze tegen de duizenden aanwezige activisten. Ze noemde de conferentie "een viering van 'business as usual' en bla bla", zoals ze regelmatig zegt over klimaatacties van politici. "Ze kunnen de wetenschappelijke consensus niet negeren en ze kunnen ons niet negeren," zei Thunberg. 'Onze leiders lopen niet voorop, zo ziet leiderschap eruit'. "Onze keizers dragen geen kleren", zei ze over de wereldleiders die bijeenkwamen voor COP26. "De geschiedenis zal ze hard beoordelen."

Zaterdagmiddag heeft de politie 238 militanten van Extinction Rebellion administratief aangehouden tijdens een ongeoorloofde actie in de Wetstraat in Brussel. Dat meldt de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene. De activistische klimaatbeweging protesteerde halverwege de klimaattop COP26 in Glasgow tegen de 'rampzalige politieke aanpak van de ecologische crisis'. De politie was in groten getale aanwezig in de Wetstraat. De demonstratie was niet toegestaan.

Na jaren van demonstraties, petities en klimaatspijbelen is het nu tijd voor woede, zei Extinction Rebellion eerder deze week in een persbericht. Daarom plande de klimaatbeweging met #Time4Rage een nationale actie van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid in Brussel. De politie, die aanwezig was met combi's, honden en een helikopter die over de zone vloog, ging over tot het arresteren van militanten die op straat zaten of zaten.

Extinction Rebellion hekelt enkele 'rampzalige' beleidskeuzes van de Belgische regeringen, die 'de ecologische crisis verergeren'. De klimaatbeweging mikt ook op de nieuwe gascentrales van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). 'Engie krijgt voor 15 jaar subsidie ​​voor twee megagascentrales. Zo vloeit meer dan 1 miljard belastinggeld naar extra CO2-uitstoot.'

Ook de komst van de e-commercegigant Alibaba naar de luchthaven van Luik en de nieuwe Ineos-fabriek in de haven van Antwerpen zijn verkeerde keuzes, aldus de klimaatbeweging.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) gaat toch niet naar de klimaattop in Glasgow, en dat door een coronabesmetting in haar kabinet. Dat zegt de minister tegen VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

Minister Demir had normaal gesproken dit weekend naar Glasgow in Schotland moeten gaan voor de COP26. Maar het bezoek gaat niet door. De stafchef van Demir is besmet geraakt met het coronavirus en daarom kan de minister niet vertrekken. Minister Demir zelf heeft geen symptomen. Ze heeft een coronatest ondergaan en verwacht de resultaten de komende uren.

“Het is balen, maar de regels zijn de regels. Daar moet iedereen zich aan houden", zegt Demir. Alle bijeenkomsten die de minister op de klimaattop in Glasgow plant, worden omgezet naar digitale bijeenkomsten. (België)

De klimaatconferentie van Glasgow is 'een mislukking'. Dat zei de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vrijdag tijdens een grote klimaatmars in de Schotse stad, waar de top plaatsvindt.

"Het is geen geheim dat COP26 een mislukking is geweest", zei ze tegen de duizenden aanwezige activisten. Ze noemde de conferentie "een viering van 'business as usual' en bla bla bla", zoals ze regelmatig zegt over klimaatacties van politici. "Ze kunnen de wetenschappelijke consensus niet negeren en ze kunnen ons niet negeren", vervolgde ze. "Onze leiders lopen niet voorop, zo ziet leiderschap eruit", wees ze de menigte toe. "Onze keizers dragen geen kleren", zei ze over de wereldleiders die bijeenkwamen voor COP26. "De geschiedenis zal ze hard beoordelen." (België)

De verschillende klimaatministers van België hebben nog geen akkoord bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de federale staten. Dinsdag ontmoeten ze elkaar weer op de klimaatconferentie in Glasgow.

Gisteren besliste de Vlaamse regering om de uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2005. Europa vraagt ​​België echter 47 procent in zijn strengere ambities. De staten moeten nu beslissen hoe ze die inspanning gaan besteden.

De Waalse minister Philippe Henry, die volgens toerbeurt het klimaatoverleg voorzit, deed vrijdag een eerste voorstel. "De voorzitter heeft kennis genomen van het akkoord binnen de Vlaamse regering, dat technisch bekeken moet worden voordat een intra-Belgisch akkoord kan worden bereikt", kreeg het kabinet van Henry (Ecolo) vrijdag te horen. Federaal minister Zakia Khattabi (ook Ecolo) liet eerder op de dag weten teleurgesteld te zijn in het Vlaamse akkoord, omdat het onder de Europese doelstelling voor ons land ligt. (België)

De voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore waarschuwde vrijdag op de COP26-klimaattop in Glasgow dat de klimaatcrisis sneller verergert dan dat er maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "De wereld heeft een keerpunt bereikt in de strijd tegen klimaatverandering", zei Gore via een videoverbinding.

De voormalige vice-president zei dat er "indrukwekkende" beloften zijn gedaan, daarbij verwijzend naar onder meer landen die hebben toegezegd de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. Aan die belofte moeten landen zich houden, vindt Gore. Democraat Gore was vice-president onder Bill Clinton. Hij stelde zich kandidaat voor het presidentschap in 2000, maar verloor nipt van George W. Bush. Sindsdien zet hij zich in voor klimaatbescherming. Zijn film 'An Inconvenient Truth' won twee Oscars. Hij kreeg later de Nobelprijs voor de Vrede, samen met het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. (België)

Jongeren beschuldigen wereldleiders van loze beloften op de klimaattop. Daarom gaan ze vandaag/vrijdag de straten van Glasgow op om de regeringen op te roepen tot actie, aangezien de eerste week van COP26 bijna voorbij is. De Schotse politie waarschuwt dat ze 'snel en resoluut' zullen optreden bij geweld of schade.

"We hebben tot nu toe veel woorden van de wereldleiders gehoord", zegt de Oegandese activiste Vanessa Nakate. "Deze protesten zetten de machthebbers onder druk en we weten dat deze beweging moet groeien om de veiligheid van huidige en toekomstige generaties te waarborgen."

Geïnspireerd door de jonge Zweedse activiste Greta Thunberg gingen in 2019 miljoenen jongeren wereldwijd de straat op om van hun leiders te eisen dat ze sneller en harder optreden tegen de opwarming van de aarde. Na een lange pauze vanwege de coronapandemie zijn die demonstraties de afgelopen weken elke vrijdag weer begonnen. Daarnaast kijken de demonstranten nog steeds naar Thunberg en scanderen ze haar slogan van de afgelopen maanden: 'bla bla bla'.

“Dit is niet langer een klimaatconferentie”, twitterde Thunberg donderdag in de aanloop naar de protesten. 'Het is een 'greenwashing'-festival (marketingtruc om een ​​misleidend beeld te geven van ecologische verantwoordelijkheid, red.) van rijke landen.'

De politie in Schotland heeft echter al gewaarschuwd dat ze 'snel en krachtig' zullen optreden tegen gewelddadigheden of schade aan eigendommen. De agenten hebben samengewerkt met belangrijke actiegroepen om ervoor te zorgen dat de protesten veilig kunnen plaatsvinden.

Politieagenten, gekleed in lichtblauwe hesjes, worden dit weekend ingezet en fungeren als schakel tussen evenementenorganisatoren en de politie.

De politie zegt dat Glasgow op de dagen van de marsen, op de wegen en in het openbaar vervoer drukker zal zijn dan normaal, en roept mensen op om hun reizen van tevoren te plannen en voorbereid te zijn op vertragingen en mogelijke wijzigingen.

Vandaag/vrijdag is het ook de Dag van de Jeugd in het congrescentrum.

In oktober beloofden de Italiaanse minister van Milieu Roberto Cingolani en COP26-voorzitter Alok Sharma in Glasgow het manifest te zullen overhandigen dat werd goedgekeurd door 400 jongeren van over de hele wereld die onder auspiciën van de VN in Milaan waren bijeengekomen. Het gaat om zo'n 50 pagina's met voorstellen over energietransitie, financiering en burgerparticipatie. (België)

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking zal in 2030 verantwoordelijk zijn voor 16 procent van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat Oxfam presenteerde op de COP26-klimaattop in Glasgow.

In 2015 kwamen regeringen overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau, maar de huidige beloften om de uitstoot te verminderen zijn niet genoeg. Daartoe zou ieder mens op aarde in 2030 gemiddeld slechts 2,3 ton CO2 per jaar mogen uitstoten, de helft van de gemiddelde voetafdruk op dit moment.

Het nieuwe rapport van Oxfam, gebaseerd op onderzoek van het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) en het Stockholm Environment Institute (SEI), schat hoe de huidige toezeggingen van de landen de CO2-voetafdruk van mensen over de hele wereld zullen beïnvloeden. De wereldbevolking en inkomensgroepen worden behandeld alsof ze één land zijn. De conclusie is dat in 2030 de armste helft van de wereldbevolking nog steeds veel minder dan het niveau van 1,5 graad zal uitstoten en de rijkste 1 en de rijkste 10 procent respectievelijk 30 en 9 keer dat niveau zal overschrijden. Een persoon in de rijkste 1 procent zou zijn of haar uitstoot met 97 procent moeten verminderen in vergelijking met vandaag om het niveau van 1,5 graad te bereiken.

Opvallend is dat volgens het rapport de rijkste 1 procent – ​​minder mensen dan de Duitse bevolking – in 2030 verantwoordelijk zal zijn voor 16 procent van de totale wereldwijde uitstoot, tegenover 13 procent in 1990 en 15 procent in 2015.

De studie laat ook zien dat de geografische spreiding van de uitstoot van broeikasgassen zal veranderen ten opzichte van traditionele geïndustrialiseerde landen. Bijna een kwart (23 procent) van de uitstoot van de rijkste 1 procent komt van Chinezen en 11 procent van Indiërs. Amerikanen zijn nog steeds verantwoordelijk voor een vijfde (19 procent) van de uitstoot.

De klimaatcrisis en de ongelijkheidscrisis vereisen één aanpak, concludeert Tim Gore, auteur van het rapport en hoofd van het Low-Carbon and Circular Economy-programma van het IEEP. "De rijkste burgers op onze planeet stoten buitensporige hoeveelheden uit", zei Gore. “Om de emissiekloof tegen 2030 te dichten, moeten regeringen zich richten op de rijkste, grootste vervuilers. Dit omvat maatregelen om het verbruik van luxe koolstof, zoals megajachten, privéjets en ruimtevaart, terug te dringen, en om klimaatschadelijke investeringen zoals aandelenbezit in de fossiele brandstofindustrie te onderdrukken.'

Oxfam zegt dat wereldleiders moeten streven naar grotere emissiereducties tegen 2030, in overeenstemming met hun eerlijke aandeel, en ervoor moeten zorgen dat de rijksten radicaal minder uitstoten. "Ze hebben het potentieel om dat proces drastisch te versnellen, zowel door een duurzamere levensstijl aan te nemen als door hun politieke invloed en investeringen te richten op een koolstofarme economie."

Op de COP26-klimaattop in Glasgow ondertekenden 20 landen donderdag een overeenkomst om hun overheidssteun aan projecten voor fossiele brandstoffen tegen eind 2020 stop te zetten. Oxfam reageert voorzichtig positief, maar hoopt dat enkele van de grootste financiers van kolen, olie en gas ook deelnemen aan de besprekingen. (België)

Op de COP26-klimaattop in Schotland werd een plan aangekondigd om na 250 jaar definitief een einde te maken aan de elektriciteitsopwekking uit steenkool, maar het gebrek aan steun van enkele grote vervuilers zorgt voor kopzorgen.

"Het einde van steenkool is in zicht", zei COP26-voorzitter Alok Sharma donderdag in Glasgow. Meer dan 40 landen hebben een verklaring ondertekend om de opwekking van steenkool tegen 2030 uit te faseren voor grote economieën en tegen 2040 voor armere landen. Daarvan committeren 23 zich hier voor het eerst aan, waaronder landen als Polen, Vietnam en Chili. Investeringen in kolencentrales in het buitenland zijn evenmin aan de orde.

Daarnaast zijn 28 nieuwe landen toegetreden tot de door het VK geleide "powering past kolen alliantie", die tot doel heeft het gebruik van steenkool geleidelijk af te schaffen.

Grote vervuilers als China, de Verenigde Staten, India en Australië staan ​​echter niet op de lijst. Dat baart waarnemers zorgen.

Greenpeace had direct kritiek op de overeenkomst. "De kleine lettertjes lijken landen veel speelruimte te geven om hun eigen uitfaseringsdatum te kiezen, ondanks de pratende kop", vertelde delegatieleider Juan Pablo Osornion aan de BBC. Elektriciteitsopwekking uit steenkool is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

België is sinds de sluiting van de fabriek in Langerlo in 2016 kolenvrij. (België)

Ontwikkelingslanden zullen de komende jaren nog meer geld tekort komen om zich tegen klimaatverandering te wapenen dan nu het geval is. De United Nations Environment Agency (UNEP) heeft hiervoor gewaarschuwd.

UNEP berekent in een rapport dat het bedrag dat arme landen moeten aanpassen, bijvoorbeeld aan meer droogtes en stijgende zeespiegels, tot 2030 kan oplopen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat is vijf keer zoveel als de bijna 80 miljard dollar per jaar die ze jaarlijks ontvangen in giften en leningen. In een optimistisch scenario is er in 2030 ongeveer 140 miljard per jaar nodig.

Rijke landen komen hun belofte om jaarlijks 100 miljard dollar te verstrekken nog steeds niet na. Het cijfer van 80 miljard komt uit 2019, de cijfers voor 2020 zijn waarschijnlijk hoger, maar die zijn nog niet bekend. Terwijl de bijdragen stijgen, zal volgens UNEP de komende jaren veel meer actie nodig zijn. In 2050 is tussen de 280 miljard en 500 miljard dollar per jaar nodig, schat de milieudienst.

Het halen van de beloofde 100 miljard is een van de doelen van gastland Verenigd Koninkrijk op de klimaattop in Glasgow. Dat bedrag moet tot 2025 jaarlijks worden uitgekeerd aan de landen die het geld het hardst nodig hebben. UNEP merkt echter op dat de kloof tussen wat nodig is en wat wordt geleverd, groter dreigt te worden.

Volgens de auteurs van het rapport is het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering "de beste manier om de gevolgen en kosten te verminderen". Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen wordt mitigatie genoemd. Aanpassen aan een reeds veranderd klimaat heet adaptatie.

"Zelfs als we vandaag de kraan voor de uitstoot van broeikasgassen zouden kunnen dichtdraaien, zouden we de gevolgen van klimaatverandering nog tientallen jaren voelen", zegt UNEP-chef Inger Andersen. Hij pleit daarom voor hogere ambities. "Ze zijn nu nodig."

De Europese Unie (EU) levert verreweg de grootste bijdrage met meer dan $ 27 miljard. Tot 2027 komt daar nog eens 5 miljard bij. De Amerikaanse president Joe Biden wil de jaarlijkse bijdrage van de Verenigde Staten verdubbelen tot meer dan $ 11 miljard tegen 2024. (België)

Griekenland heeft zijn eerste klimaatwet ingevoerd. Daarin staat onder meer dat nieuwe taxi's en een derde van de nieuwe huurauto's in Athene en Thessaloniki, de grootste steden van het land, tegen 2025 hybride of elektrisch moeten zijn. In 2023 komt er ook een verbod op stookolieketels in nieuwe - woningen bouwen op plaatsen waar voldoende aardgas is.

De wet moet Griekenland helpen zijn doel te bereiken. In 2030 moet de uitstoot van schadelijke stoffen met 55 procent zijn verminderd en in 2050 moet het land klimaatneutraal zijn. Om deze klimaatdoelstelling te halen zijn meer maatregelen nodig. Premier Kyriakos Mitsotakis deelde donderdag tijdens een regeringsvergadering enkele van zijn doelen. Zo wil hij in 2030 een verbod invoeren op de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor. Zijn conservatieve regering liet eerder weten voorstander te zijn van meer duurzame energiebronnen. (België)

Door het hitte-eilandeffect zal de opwarming van de aarde de stadsbewoners harder treffen dan de plattelandsbewoners. Innovatieve koelmethoden zullen in de toekomst dan ook onmisbaar zijn. De VN-milieuorganisatie Unep somt enkele methoden op in een nieuw handboek "Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities".

Lees hier wat er in de Unep-handleiding staat.

Ons land gaat groene waterstof, opgewekt door de zon, importeren uit Namibië. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ondertekende hierover op COP26 een Memorandum of Understanding (MoU) met de Namibische minister van Mijnbouw en Energie Tom Alweendo. “De ondertekening is een win-win voor beide landen. België heeft grote hoeveelheden groene waterstof nodig voor schone industrie en Namibië heeft volop zon', aldus minister Van der Straeten.

Met het akkoord willen beide ministers samenwerking stimuleren voor de oprichting van een grootschalige Groene Energie Hub (GEH) in de Erongo-regio van Namibië. In het westen grenst het aan de Atlantische Oceaan, waar de haven van Walvisbaai een belangrijke rol gaat spelen bij de productie en export van groene waterstof.

Belgische bedrijven en hun Namibische partners gaan samenwerken om een ​​waterstoftankstation, industriële waterstoftoepassingen en een middelgrote zonnecentrale te ontwikkelen. Die moet in 2026 jaarlijks 1 miljoen ton groene waterstof produceren. De helft daarvan is bestemd voor export.

Vorige week presenteerde de regering haar eerste federale waterstofstrategie. Een derde van de CO2-uitstoot in ons land is afkomstig van de zware industrie, waaronder de productie van staal, cement, aluminium en glas. Om die sectoren groener te maken is groene waterstof nodig en met deze strategie wil het kabinet dat waarmaken.

'Het importeren van groene waterstof is voor ons land de goedkoopste manier en noodzakelijk voor de energietransitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit in 2050', zei minister Van der Straeten donderdag. 'Het kan gemaakt worden waar veel wind of zon is, zoals in Namibië. Het is een meer democratische brandstof, omdat het minder afhankelijk is van geopolitiek gevoelige landen. Met waterstof heb je meer keuze en ben je niet afhankelijk van ondergrondse voorraden.'

"Het MOU met België zal onze twee landen helpen om een ​​succesvolle energietransitie te realiseren en onze internationale klimaatdoelen te bereiken", zei de Namibische minister van Mijnbouw en Energie Tom Alweendo.

“België is ideaal geplaatst om een ​​toonaangevende importeur en distributeur van groene waterstof in Europa te zijn en Belgische bedrijven hebben al hun bereidheid getoond om te investeren in groene waterstoftechnologieën, zowel in binnen- als buitenland. We kijken uit naar een sterk en wederzijds voordelig partnerschap met een land dat onze visie en toewijding deelt om duurzame energiesystemen te bouwen en koolstofarme economische groei en welvaart te bereiken.” (België)

Minstens 19 landen, waaronder de VS, het VK, Canada en Denemarken, beloven eind 2022 hun overheidssteun aan projecten voor fossiele brandstoffen in andere landen te beëindigen. Ze presenteerden donderdag een akkoord op de COP26-klimaattop in Glasgow. Het is nog niet duidelijk of België de deal zal ondertekenen.

Landen die achter de verklaring staan, verbinden zich ertoe de steun aan nieuwe internationale projecten met olie, gas en kolen voor eind 2022 stop te zetten. Op deze overeenkomst zijn echter 'beperkte uitzonderingen' mogelijk. Kern van de stelling is dat investeringen en garanties de klimaatdoelen niet meer mogen belemmeren. In de tekst wordt verwezen naar de doelstelling om de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad toe te laten. Daarom moet volgens de ondertekenaars voortaan alle prioriteit gaan naar de omschakeling naar schone energiebronnen, waaronder zowel landen als instellingen als de Europese Investeringsbank (EIB).

Ook Portugal, Finland, Zwitserland, Gambia, Nieuw-Zeeland, Mali, Costa Rica, Ethiopië en de Marshalleilanden drukken hun stempel. (België)

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador beschuldigt deelnemers aan de klimaattop (COP26) van 'hypocrisie'. Ze zijn er niet in geslaagd de oorzaken van de klimaatcrisis aan te pakken en maken volgens de linkse politicus gebruik van privévliegtuigen.

Delegaties uit bijna 200 landen reisden naar Glasgow voor de top. Vorige week waren er meer dan honderd regeringsleiders en staatshoofden, maar López Obrador was daar niet bij. Hij heeft slechts een handvol reizen naar het buitenland gemaakt sinds zijn aantreden in 2018. De president heeft een hekel aan machtige landen die "de brandstofproductie verhogen terwijl ze toppen houden om het milieu te beschermen" en vervolgens met privéjets reizen.

López Obrador spreekt van hypocrisie en vindt dat er moet worden opgetreden tegen de 'enorme monsterlijke ongelijkheid in de wereld'. Hij zegt dit bij de Verenigde Naties aan de orde te zullen stellen. De president reist volgende week af naar New York, waar Mexico het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad op zich zal nemen.

Volgens López Obrador moeten landen niet alleen praten als ze het milieu willen beschermen, maar ook actie ondernemen. Hij wijst onder meer op het besluit van Mexico, de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen in Latijns-Amerika, om jaarlijks 1,1 miljard euro aan herbebossing te besteden. Het plan heeft ook tot doel 15.000 banen te creëren. De president ziet het programma als een van de 'belangrijkste herbebossingsprojecten ter wereld'.

Mexico heeft zich aangesloten bij twee afspraken die op de klimaattop zijn gemaakt. Deze gaan over het verminderen van de methaanemissie met 30 procent in 2030 ten opzichte van 2020 en het beëindigen van ontbossing en bodemdegradatie tegen 2030. (Belga)

De Britse oppositie heeft woedend gereageerd op berichten over de vlucht van premier Boris Johnson tijdens de klimaattop COP26. The Daily Mirror meldde dat de premier vanuit Glasgow met een privéjet naar Londen vloog voor een diner in een gentlemen's club. 'Schokkende hypocrisie', zei Anneliese Dodds van de linkse PvdA.

De krant publiceerde dinsdagavond foto's van Johnson die de exclusieve Garrick Club in de hoofdstad verliet. Daar had de conservatieve premier naar verluidt een etentje bijgewoond voor voormalige journalisten van de Daily Telegraph, zijn voormalige werkgever. Johnson had na zijn laatste persmoment in Glasgow ook de trein kunnen nemen, maar dan zou de reis zo'n 4,5 uur hebben geduurd, aldus de krant The Guardian.

Parlementariër Dodds spreekt schande over de reis. Ze klaagt in de Daily Mirror dat Johnson eerst wereldleiders waarschuwde voor een klimaatramp, voordat hij opsteeg met een privéjet. "Het lijkt erop dat bij het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken, de regels voor conservatieven anders zijn dan voor de rest van de wereld."

Johnsons kantoor vindt de kritiek overdreven. Een woordvoerder zegt dat het belangrijk is dat de premier de kans krijgt om door het land te reizen. 'Alle beslissingen over reizen zijn gebaseerd op veiligheid en tijdsdruk.' Ook zou Johnson de reis van enkele honderden kilometers hebben gemaakt in een bijzonder zuinig vliegtuig. 'Ook de meest duurzame vliegtuigbrandstof is mogelijk gebruikt.' (België)

De wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) door de verbranding van kolen, olie en gas zal naar verwachting in 2021 terugkeren naar het niveau van vóór de crisis, na in 2020 te zijn gedaald als gevolg van de pandemie van het coronavirus. Als de huidige trends zich voortzetten en het weg- en luchtverkeer terugkeert naar hun oude niveau, zou er zelfs een nieuwe piek kunnen zijn in 2022. Dat blijkt uit de laatste analyse van het "Global Carbon Project" geleid door de universiteiten van Exeter in het Verenigd Koninkrijk en Stanford in de Verenigde Staten.

In principe zou de totale CO2-uitstoot met 1,4 miljard ton per jaar moeten dalen om de doelstelling van nuluitstoot in 2050 te halen. In het coronajaar daalde de uitstoot met 1,9 miljard ton. De wereld is echter nog ver verwijderd van het uiteindelijke doel.

Om een ​​kans van 50 procent te hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad boven het pre-industriële niveau, mag in de toekomst in totaal slechts 420 miljard ton worden uitgestoten. Met een uitstoot vergelijkbaar met die in 2021 zou dat budget binnen elf jaar zijn gebruikt. Volgens de berekeningen zou de fossiele CO2-uitstoot dit jaar 36,4 miljard ton bedragen. Dat is zo’n 4,9 procent meer dan in 2020 en bijna net zoveel als in het pre-pandemiejaar 2019 (36,7 miljard). In 2020 daalde de uitstoot met circa 5,4 procent door de tijdelijke afname van industriële activiteiten en lucht- en wegverkeer.

De CO2-uitstoot komt niet alleen van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas, maar ook van de vernietiging van bossen. Tegelijkertijd nemen bossen ook veel CO2 op. De netto-emissies door ontbossing bedragen ongeveer een tiende van de fossiele emissies.

Volgens het rapport is de toename van de fossiele uitstoot vooral te danken aan het toegenomen gebruik van steenkool in China. In andere landen, zoals India, wordt de toegenomen vraag naar energie ook opgevangen met fossiele energie. In de Verenigde Staten en de Europese Unie daarentegen zet de meerjarige trend van dalende CO2-emissies zich voort. De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen is in 2020 onverminderd doorgegaan.

Volgens berekeningen op basis van voorlopige gegevens tot eind oktober voor de vier grootste vervuilers zal de fossiele uitstoot in China en India toenemen ten opzichte van 2019 en afnemen in de VS en de Europese Unie (EU).

In China, 's werelds grootste vervuiler, zal de stijging naar verwachting 5,5 procent bedragen, in India, de op drie na grootste vervuiler, 4,4 procent. In de VS wordt een daling van 3,7 procent verwacht, in de EU 4,2 procent. (België)

Stichting verantwoordelijk voor internationale verslaggevingsstandaarden Stichting IFRS werkt aan nieuwe standaarden voor rapportage over duurzame maatregelen. Deze moeten onder meer greenwashing tegengaan, waarbij bedrijven zich milieuvriendelijker voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Hiervoor richt de stichting intern een nieuw orgaan op, dat begin 2022 van start gaat, maakte ze woensdag bekend op de internationale klimaattop in Glasgow (COP26) in het VK.

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid worden ook steeds belangrijker in het bedrijfsleven en spelen daarom een ​​steeds grotere rol bij de waardering van bedrijven. Met nieuwe standaarden wil de IFRS Foundation er nu voor zorgen dat de rapportage over (klimaat)duurzaamheidsaspecten in jaarverslagen en jaarrekeningen eenduidig ​​en transparant is. Zo zijn er op dit moment geen criteria over wat bepaalt of een investering groen is of niet.

Om de regels vast te stellen, richt de IFRS Foundation een nieuw intern orgaan op: de International Sustainability Standards Board (ISSB). Het hoofdkantoor zal worden gevestigd in Frankfurt, Duitsland, met verschillende vestigingen elders in de wereld.

De voorzitter van de Belgische financiële toezichthouder FSMA, Jean-Paul Servais, is tevens voorzitter van de raad van commissarissen binnen de stichting IFRS. Hij juicht de oprichting van de ISSB toe. "Bedrijfsrapportage op basis van wereldwijd aanvaarde, hoge kwaliteitsnormen blijft essentieel voor efficiënte, eerlijke en transparante financiële markten", zegt hij. (België)

Verschillende ngo's hebben woensdag de toegangsbeperkingen aan de kaak gesteld die waren opgelegd door de organisatoren van de klimaattop in Glasgow. Als gevolg hiervan kunnen duizenden experts de onderhandelingen niet bijwonen, wat de geloofwaardigheid van de conferentie dreigt aan te tasten.

Volgens de regels van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties mogen maatschappelijke organisaties wereldwijde klimaatvergaderingen bijwonen, ook in de onderhandelingsruimten, om de transparantie van het proces te waarborgen. Hun rol is cruciaal, vooral voor de landen van het Zuiden, na decennia van gebroken beloften.

Volgens Teresa Anderson, coördinator klimaatbeleid bij ActionAid International, mochten slechts vier vertegenwoordigers van de duizenden NGO's die zijn geaccrediteerd voor COP26 de onderhandelingen bijwonen.

COP26 is vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld en wordt lastiger door coronamaatregelen. Veel landen in het Zuiden hebben nog steeds geen universele toegang tot vaccins. Het Verenigd Koninkrijk, dat de conferentie organiseerde, had aangeboden afgevaardigden te vaccineren, maar sommige afgevaardigden konden de quarantaine in een hotel niet betalen.

COP26-voorzitter Alok Sharma verzekerde herhaaldelijk dat de conferentie "zo inclusief" mogelijk zou zijn. De realiteit voor duizenden experts is echter dat ze alleen de reis hebben gemaakt om uiteindelijk vergaderingen en persconferenties online te bekijken.

"Het is een ramp om te zien dat het maatschappelijk middenveld geen toegang heeft tot cruciale vergaderingen en dat veel van zijn vertegenwoordigers het COP-terrein niet eens kunnen betreden", vertelde Mohamed Adow van de denktank Power Shift Africa aan het Franse persbureau AFP.

Sinds de conferentie zondag begon, moesten afgevaardigden in lange rijen wachten, soms meer dan een uur, om door de veiligheidscontroles te komen. (België)

Juist tijdens de COP26-klimaattop in Glasgow hebben wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk verontrustend bewijs gevonden van voortschrijdende klimaatopwarming. Een sneeuwveld dat bekend staat als 'The Sphinx' in de Cairngorm Mountains in het noorden van Schotland is volledig weggesmolten. Dat meldt de Britse publieke omroep BBC woensdag op basis van informatie van een lokale deskundige.

'The Sphinx' wordt gekoesterd door de Britten omdat ze niets dichter bij een gletsjer hebben. Sneeuwvelden worden in de loop van het jaar regelmatig kleiner. Dat ze tijdelijk helemaal verdwijnen, gebeurt meestal alleen in bijzonder warme jaren. In het geval van 'De Sfinx' was dat in de twintigste eeuw ongeveer elke 30 jaar. Sinds de eeuwwisseling is het echter vaker voorgekomen, namelijk om de zoveel jaar. Volgens expert Iain Cameron is dit hoogstwaarschijnlijk het gevolg van klimaatverandering.

Op COP26 in Glasgow worstelen staatshoofden, regeringsleiders, afgevaardigden en experts uit zo'n 200 landen met de vraag hoe de klimaatdoelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius kan worden gehaald. Een van de vergaderruimtes is vernoemd naar de bergtop Cairn Gorm, die niet ver van het verdwenen sneeuwveld ligt. (België)

Op de klimaatconferentie (COP26) in Glasgow riepen vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden de geïndustrialiseerde landen op om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren en hun financiële verplichtingen na te komen.

"We kunnen niet langer wachten", zegt Sonam Phuntsho Wangdi, een vertegenwoordiger van de regering van Bhutan en woordvoerder van een groep van de minst ontwikkelde landen. 'Wij hebben het minst bijgedragen aan deze klimaatcrisis.'

De 46 landen in de groep, met ongeveer een miljard inwoners, zijn verantwoordelijk voor slechts één procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zei Wangdi. Tegelijkertijd ondervinden ze nu al dagelijks de gevolgen van klimaatverandering.

Wangdi riep de internationale gemeenschap op om zich in te zetten voor de halvering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Hij sprak ook zijn teleurstelling uit over het feit dat de geïndustrialiseerde landen te laat zijn met het nakomen van hun belofte, herbevestigd in het Klimaatakkoord van Parijs, om jaarlijks 100 miljard dollar toe te kennen om de klimaatcrisis aan te pakken. "Het is te weinig, te laat", zei Wangdi. Eigenlijk had dat bedrag sinds 2020 elk jaar naar de zwaarst getroffen landen moeten gaan, maar volgens de huidige verwachtingen kan dat pas tegen 2023. (Belga)

Extinction Rebellion bezet komende zaterdag een deel van de Wetstraat in Brussel. De activistische klimaatbeweging protesteert halverwege de klimaattop COP26 in Glasgow tegen de 'rampzalige politieke aanpak van de ecologische crisis'. "Onze chauffeurs doen niet niets, ze maken de situatie alleen maar erger", zegt woordvoerster Marjolein Moreaux.

Na jaren van demonstraties, petities en klimaatspijbelen is het nu tijd voor woede, zegt Extinction Rebellion in een persbericht. Daarom plant de klimaatbeweging met #Time4Rage een nationale actie van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid in Brussel. 'De overstromingen in Wallonië en het laatste IPCC-rapport (klimaatpanel van de Verenigde Naties, red.) maken duidelijk dat de ecologische crisis onvermijdelijk is', benadrukt Moreaux.

Extinction Rebellion hekelt enkele 'rampzalige' beleidskeuzes van de Belgische regeringen, die 'de ecologische crisis verergeren'. De klimaatbeweging mikt ook op de nieuwe gascentrales van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "Engie krijgt voor 15 jaar subsidie ​​voor twee megagasgestookte centrales. Meer dan 1 miljard belastinggeld gaat naar extra CO2-uitstoot." Ook de komst van de e-commercegigant Alibaba naar de luchthaven van Luik en de nieuwe Ineos-fabriek in de haven van Antwerpen zijn verkeerde keuzes, aldus de klimaatbeweging.

Tijdens de actie op zaterdag 6 november organiseert Extinction Rebellion weer volksvergaderingen. 'Wij eisen de oprichting van een soeverein Burgerparlement', aldus Moreaux, 'waarin lotgenoten de nodige maatregelen kunnen formuleren voor een sociaal rechtvaardige ecologische transitie.' (België)

Het doel om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatsteun beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden moet uiterlijk in 2023 bereikt zijn. Dat zegt COP26-voorzitter Alok Sharma tegen de Britse krant The Guardian.

Het uitblijven van beloofde klimaatsteun is een gevoelig punt op de klimaattop. Rijke landen hadden beloofd dat er in 2020 100 miljard dollar per jaar beschikbaar zou zijn voor ontwikkelingslanden. Volgens de laatste cijfers is die doelstelling niet gehaald en ontbreekt er nog zo'n 20 miljard dollar op jaarbasis. De klimaattop is afgelopen zondag begonnen en gaat een nieuwe fase in nu veel wereldleiders zijn vertrokken.

Britse media melden dat de Amerikaanse president Joe Biden en de Japanse premier Fumio Kishida al aan boord van het vliegtuig zijn gestapt. De top duurt tot eind volgende week. Veel klimaatdemonstranten blijven actief in Glasgow. Sky News meldde woensdag dat de politie een opblaasbaar monster van Loch Ness in beslag heeft genomen. Activisten stonden naast de kolos met protestborden met de tekst 'Weg met schuldenmonster' en 'Nu klimaatrechtvaardigheid'. (België)

China heeft zijn klimaatbeleid verdedigd na kritiek van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij had zich uitgesproken over de afwezigheid van de Chinese president Xi Jinping en andere wereldleiders op de COP26-klimaattop in Glasgow. "Akten wegen zwaarder dan woorden", zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Xi heeft China sinds het begin van de coronapandemie niet verlaten en komt ook niet naar COP26, ook al is zijn land 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen. Dat irriteerde Biden, die klimaatverandering een "groot" probleem noemde. Hij zei dat de afwezige wereldleiders een kans missen om 'mensen over de hele wereld en hier bij de COP te beïnvloeden'.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanpak van klimaatverandering "meer baat heeft bij concreet beleid dan bij holle woorden". De woordvoerder benadrukte dat China serieuze stappen onderneemt om de klimaatverandering aan te pakken. Het land wil in 2060 klimaatneutraal zijn en zou 9.800 hectare land hebben herbebost op de dag dat Biden zijn kritiek uitte. (België)

Uit nieuw onderzoek van NASA en ESA in Nature Climate Change blijkt dat de dooi van de permafrost ook tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Zo blijkt dat door de dooi mogelijk antibioticaresistente bacteriën, onontdekte virussen en zelfs radioactief afval van kernreactoren en onderzeeërs uit de Koude Oorlog vrijkomen.

Verschillende landen hebben dinsdag op de klimaatconferentie in Glasgow een initiatief aangekondigd om tot 8,5 miljard dollar vrij te maken voor de financiering van de energietransitie in Zuid-Afrika, dat sterk afhankelijk is van steenkool.

Onder meer de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt met Johannesburg over dit internationale partnerschap voor 'just energy transitie'. "Een toezegging van $ 8,5 miljard voor de eerste financieringsfase zal worden vrijgegeven via verschillende mechanismen, zoals subsidies, concessionele leningen en investeringen", aldus de ondertekenaars in een verklaring.

Het geld wordt in de komende drie tot vijf jaar verstrekt.

De overeenkomst heeft tot doel het elektriciteitssysteem in Zuid-Afrika, dat momenteel sterk afhankelijk is van het gebruik van steenkool, om te bouwen. Op deze manier moet het land voldoen aan de ambitieuze emissiedoelstellingen die Johannesburg al had gesteld voor COP26.

"Klimaatverandering is een grote bedreiging voor iedereen en Zuid-Afrika is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen om de wereldwijde uitstoot te verminderen", zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. “Deze samenwerking is een mijlpaal. Het is het bewijs dat we ambitieuze klimaatactie kunnen ondernemen en tegelijkertijd onze energiezekerheid kunnen vergroten, banen kunnen creëren en investeringskansen kunnen grijpen.' (België)

De Chinese president Xi Jinping heeft een "grote fout" gemaakt door weg te blijven van de klimaattop in Glasgow. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden had hij daar de kans gehad om mensen over de hele wereld te beïnvloeden.

"Het is eerlijk gezegd een grote fout van China om niet te komen", zei Biden op een persconferentie ter afsluiting van zijn bezoek aan de klimaatconferentie. De aanwezigheid van Biden is door waarnemers als buitengewoon belangrijk bestempeld. De president beschuldigde zijn Chinese tegenhanger ervan te zijn weggelopen voor ambities om wereldleider te worden.

“Het is begrijpelijk dat China probeert een nieuwe rol in de wereld te veroveren als wereldleider. Maar kom je dan niet opdagen? Kom op", zei Biden. Hij zei dat hetzelfde geldt voor de Russische president Vladimir Poetin, die ook afwezig was. "Het is een enorm thema en ze keren het de rug toe."

De Chinese president heeft zijn land, dat wordt beschouwd als de grootste milieuvervuiler ter wereld, sinds het begin van de coronapandemie niet verlaten. Amerikaanse functionarissen hadden eerder verwacht dat Xi afgelopen weekend Biden voor het eerst als president zou ontmoeten op de grootste economietop (G20) in Rome. (België)

Nu de subsidies voor fossiele brandstoffen de rest van het jaar fors zullen stijgen, dringen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) erop aan om die subsidies te gebruiken voor meer klimaatvriendelijke investeringen.

"Ondanks de toezegging van de G20 in 2009 om inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen, blijven grote economieën de productie en consumptie van steenkool, olie en aardgas ondersteunen met honderden miljarden dollars per jaar", aldus de twee internationals. organisaties dinsdag in een verklaring. De overheidssteun voor productie en gebruik daalde in 2020 met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder tot $351 miljard. Dit komt echter vooral door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, zeiden de OESO en de IAE bij de opening van de VN-klimaatconferentie (COP26) in Glasgow.

In 2020 zullen de subsidies naar verwachting weer stijgen en zelfs meer dan verdubbelen als gevolg van stijgende brandstofprijzen en toenemend energieverbruik, blijkt uit cijfers van het IEA. "De wereld heeft echter dringend meer investeringen nodig in technologieën en infrastructuur voor schone energie", zegt IAE-directeur Fatih Birol.

Beide organisaties pleiten voor een verschuiving in herstelpakketten na het coronavirus naar groene investeringen om de klimaatdoelstellingen te halen, zoals het beperken van de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden boven het pre-industriële niveau, zoals zondag opnieuw bevestigd tijdens de G20. top in Rome.

Olie, gas en kolen zijn nog steeds goed voor 80 procent van het energieverbruik en driekwart van de klimaatverandering, stelt het IEA in een recent jaarverslag dat medio oktober is gepubliceerd. Het voegt eraan toe dat de investeringen binnen tien jaar moeten verdrievoudigen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. (België)

"Ik ben voorzichtig optimistisch", zei de Britse premier Boris Johnson dinsdag op de COP26-top. Johnson benadrukte dat "we nog een lange weg te gaan hebben" om klimaatverandering tegen te gaan. Bovenal wil hij waken voor valse hoop.

Johnson merkte op dat rijke landen te laat zijn om hun eerdere belofte na te komen om jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, sprak de hoop uit dat dit volgend jaar geregeld zal worden. "De ogen van de wereld zijn gericht op de wereldleiders die hier tot 12 november zijn", zei Johnson. (België)

Premier Alexander De Croo sprak dinsdagmiddag de wereldleiders toe op de VN-klimaatconferentie (COP26) in Glasgow. "De klimaatverandering slaat hard toe, ook in Europa", zei hij. "Het is tijd voor actie, vanaf vandaag."

Op de Climate Change Conference (COP26) in Glasgow hebben bijna 100 landen zich aangesloten bij een initiatief van de Europese Unie en de Verenigde Staten om de uitstoot van het zeer krachtige broeikasgas methaan tegen 2030 met 30 procent te verminderen. Dit heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, aangekondigd. op dinsdag.

"Het verminderen van de methaanemissies is een van de meest efficiënte dingen die we kunnen doen", benadrukte von der Leyen dinsdag in Glasgow. Ze presenteerde het pact samen met de Amerikaanse president Joe Biden. Von der Leyen zei dat methaan verantwoordelijk is voor ongeveer 30 procent van de opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie. "Het is een van de krachtigste broeikasgassen", voegde Biden eraan toe. Volgens de Amerikaanse president vertegenwoordigen de ondertekenaars 70 procent van het wereldwijde BBP. De deelnemende landen beloven de uitstoot van methaan in 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van tien jaar eerder.

Sinds EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry het initiatief vorige maand lanceerden, hebben tientallen landen zich aangemeld, waaronder Japan, Canada, Nigeria, Pakistan, Mexico en Indonesië. Australië, dat veel fossiele brandstoffen produceert, zei vorige week dat het niet zou toetreden tot de overeenkomst.

Volgens Kerry willen meer dan 100 landen meedoen. Methaan is na CO2 de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Het zogenaamde Global Methane Pledge-initiatief heeft als doel de opwarming van de aarde tegen 2050 met minimaal 0,2 graden te verminderen.

Methaan wordt voornamelijk uitgestoten door vee, afvalverwerkers en de olie- en gasindustrie. Net als CO2 en bijvoorbeeld lachgas houdt het warmte vast in de atmosfeer. De VS heeft plannen aangekondigd om de methaanemissies van de olie- en gassector aanzienlijk te verminderen door bedrijven te verplichten lekken snel op te sporen en te dichten. "Een van de belangrijkste dingen die we tijdens dit beslissende decennium kunnen doen om 1,5 graad binnen bereik te houden, is onze methaanemissies zo snel mogelijk te verminderen", zei Biden. (België)

Elke stijging van 1°C in de gemiddelde temperatuur laat een stijging van 1 procent zien in nierziekte.

Amazon-oprichter Jeff Bezos beloofde dinsdag om $ 2 miljard (ongeveer 1,72 miljard euro) te investeren in landherstel in Afrika.

De miljardair maakte de financiering bekend tijdens een evenement georganiseerd door de Britse premier Boris Johnson op de COP26-klimaattop. Bezos had maandag tijdens een evenement met prins Charles gezegd dat hij $ 1 miljard zou investeren.

"We moeten behouden wat we nog hebben, herstellen wat we hebben verloren en laten groeien wat we nodig hebben om te leven zonder de planeet te beschadigen voor toekomstige generaties", zei Bezos. “Twee derde van het land in Afrika is beschadigd, maar dat kan worden teruggedraaid. Herstel kan de bodemvruchtbaarheid verbeteren, de opbrengst verhogen en de voedselzekerheid vergroten, de watervoorziening betrouwbaarder maken, banen scheppen en de economische groei stimuleren, terwijl kooldioxide wordt afgevangen en opgeslagen.' (België)

Meer dan honderd wereldleiders zullen dinsdag op de COP26-klimaattop in Glasgow een overeenkomst ondertekenen om de ontbossing tegen 2030 te beëindigen. Dat betekent echter dat de wereldwijde houtkap nog bijna een decennium kan doorgaan, waarschuwt Greenpeace België.

'Ook de afspraak om bosvernietiging te stoppen is niet bindend', zegt klimaatexpert Carine Thibaut van Greenpeace Belgium uit Glasgow. "Daarom voelt de Braziliaanse president Bolsonaro zich zo op zijn gemak bij het ondertekenen van deze nieuwe deal."

Ondertussen nadert de Amazone zijn kantelpunt en kan het grootste regenwoud op aarde de komende jaren de ontbossing niet overleven, aldus Greenpeace België in een persbericht. 'Het blijft bla bla bla als landen als België niet tegelijk hun voetafdruk verkleinen door middel van strikt beleid en wetgeving. Dat betekent dat er een EU-boswet moet komen, er komt geen EU-Mercosur-deal en er moeten inspanningen worden geleverd om de vlees- en zuivelproductie en -consumptie drastisch te verminderen.'

De gezamenlijke verklaring zal dinsdag worden aangenomen door meer dan 100 landen met 85 procent van de bossen in de wereld, waaronder het boreale bos van Canada, het Amazone-regenwoud in Brazilië en het regenwoud in het Congobekken. Onder de ondertekenaars bevinden zich Brazilië en Rusland, die bekritiseerd zijn voor het versnellen van de ontbossing op hun grondgebied. Ook de VS, China, Australië en Frankrijk ondertekenen de deal. Ook ons ​​land zal de overeenkomst ondertekenen.

De nieuwe verbintenis weerspiegelt de Verklaring van New York over bossen van 2014, toen veel landen zich ertoe verbonden de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 te beëindigen. (België)

China heeft zijn dagelijkse steenkoolproductie met meer dan een miljoen ton verhoogd om het elektriciteitstekort op te vangen. De aankondiging komt net na de start van COP26, de klimaattop van de Verenigde Naties waarop wereldleiders bespreken hoe de opwarming van de aarde te stoppen.

China worstelt met hoge grondstofprijzen, aangezien het wereldwijde economische herstel van de coronaviruscrisis in volle gang is, vooral met hoge steenkoolprijzen. Het land is voor zijn energiecentrales voor 60 procent afhankelijk van steenkool.

De huidige situatie vertraagt ​​fabrieken ondanks de grote vraag, wat leidt tot rantsoenering van elektriciteit en hogere productiekosten voor bedrijven. De afgelopen weken hebben de autoriteiten toestemming gegeven voor de heropening van de kolenmijnen om de druk op de economie te verlichten. President Xi Jinping heeft echter beloofd om tegen 2030 te beginnen met het verminderen van de CO2-uitstoot.

Sinds half oktober is er elke dag gemiddeld meer dan 11,5 miljoen ton steenkool geproduceerd, meldde de National Development and Reform Commission (NDRC) van de regering zondag. Dit is een capaciteitsverhoging van 1,1 miljoen ton ten opzichte van eind september.

Vorige maand had de NDRC al aangegeven stappen te ondernemen om de kolenprijzen te verlagen niet uit te sluiten. De aankondiging van een stijgende productie komt wanneer wereldleiders op COP26 in Glasgow proberen overeenstemming te bereiken over ambitieuzere toezeggingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De Chinese president is een van de grote afwezigen op de top, hij heeft zojuist een schriftelijke verklaring gestuurd. Zijn land is echter de grootste kolenproducent ter wereld en de grootste vervuiler. Tegelijkertijd is China het land dat het meest investeert in groene energie. (België)

Wereldleiders zullen tijdens COP26 beloven om de ontbossing tegen 2030 te beëindigen om het klimaat te beschermen. Dat heeft de Britse regering, die gastheer is van de klimaatconferentie, bekendgemaakt.

De gezamenlijke verklaring zal worden aangenomen door meer dan 100 landen met 85 procent van de bossen in de wereld, waaronder het boreale bos van Canada, het Amazone-regenwoud in Brazilië en het regenwoud in het Congobekken.

Onder de ondertekenaars bevinden zich Brazilië en Rusland, die bekritiseerd zijn voor het versnellen van de ontbossing op hun grondgebied. Ook de VS, China, Australië en Frankrijk ondertekenen de deal.

Het initiatief, dat in totaal $ 19,2 miljard (16,5 miljard euro) aan publieke en private financiering zal ontvangen, is volgens de Britse premier Boris Johnson essentieel om te voorkomen dat de wereldtemperatuur met meer dan 1,5 miljard stijgt. graden stijgen.

Ook in de marge zullen 30 financiële instellingen, zoals Aviva en Axa, zich ertoe verbinden niet langer te investeren in activiteiten die verband houden met ontbossing, aldus het persbericht van Downing Street.

Deze nieuwe verbintenis sluit aan bij de Verklaring van New York over bossen van 2014, toen veel landen zich ertoe verbonden de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 te beëindigen. (België)

Canada verbindt zich ertoe om in 2030 te stoppen met de export van kolen. Dat maakte het kabinet van premier Justin Trudeau maandag bekend bij de start van de internationale klimaatconferentie in Glasgow (COP26), Schotland.

Daarmee helpen de Canadezen ontwikkelingslanden om "zo snel mogelijk" af te stappen van kolencentrales en over te stappen op duurzame energie. Het land trekt hiervoor maximaal 700 miljoen euro uit. Trudeau had eerder aangekondigd dat Canada tegen 2030 de kolengestookte elektriciteit volledig zou uitfaseren.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep wereldleiders op de klimaatconferentie in Glasgow, Schotland (COP26) op om de opwarming van de aarde met alle middelen tegen te gaan. “Dit is onze kans om geschiedenis te schrijven. Bovendien is het onze plicht om in te grijpen", zei de Duitser maandag.

Om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, moeten landen 'niets onbeproefd laten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad'.

Ook moet het tempo van de maatregelen worden opgevoerd, meent Von der Leyen, die graag sterke toezeggingen zou zien om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te beperken.

"De tijd dringt", benadrukte ze. 'We moeten van deze COP26 een succes maken. Dat zijn we aan onze kinderen verplicht.'

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei dat mensen 'een oorlog tegen de natuur' zijn begonnen en klimaatverandering hebben veroorzaakt die onze veiligheid en die van toekomstige generaties bedreigt. Nu is het aan de mens om die dreiging te stoppen en de hoop te herstellen. (België)

Een open brief van onder meer de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aan de staatshoofden en regeringsleiders over de hele wereld, is in korte tijd door meer dan 1 miljoen mensen ondertekend. Maandagavond hadden volgens de website van het online campagnenetwerk Avaaz al meer dan 1,15 miljoen mensen de brief online ondertekend.

In de open brief die in aanloop naar de klimaattop COP26 in Glasgow is gelanceerd, roepen Thunberg de Oegandese Vanessa Nakate, de Poolse Dominika Lasota en de Filipijnse Mitzi Tan wereldleiders op om de klimaatcrisis voor eens en voor altijd aan te pakken met dringende en drastische maatregelen .

'Bedrog. Zo omschrijven jongeren over de hele wereld het falen van onze regeringen om de CO2-uitstoot te verminderen.' De wereld is "catastrofaal ver" verwijderd van de doelen die zijn gesteld in het klimaatakkoord van Parijs - het beperken van de opwarming van de aarde met 1,5 graad in vergelijking met het pre-industriële tijdperk.

"Toch blijven regeringen de crisis versnellen door miljarden te investeren in fossiele brandstoffen." De wereld staat op 'red alert', aldus de actievoerders. (België)

De Indiase premier Narendra Modi heeft voor het eerst een concrete doelstelling voor klimaatneutraliteit in zijn land genoemd: in 2070 wil India met bijna 1,4 miljard inwoners klimaatneutraal zijn.

2070 is de uiterste grens die de Klimaatraad van de Verenigde Naties (IPCC) heeft gesteld om de planeet leefbaar te houden. Veel landen, waaronder de Europese Unie, streven naar 2050. China heeft 2060 voor ogen. Modi bracht in zijn toespraak ook vier andere Indiase engagementen naar voren. In 2030 wil het land onder meer de helft van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen.

De klimaatcrisis kan een geweldige kans zijn. De enorme inspanningen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te stoppen, bieden ook veel kansen voor economieën over de hele wereld. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd.

"Deze top zou het startschot moeten zijn voor een decennium van ambitie en vastberadenheid", zei Biden. Hij riep wereldleiders op om meer te doen tegen klimaatverandering. “Elke dag dat we wachten, worden de kosten van niets doen hoger. We staan ​​op een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Onze tijd is beperkt.'

Ook de strijd tegen klimaatverandering kan kansen bieden, meent de Amerikaanse president. "Te midden van de groeiende catastrofe, denk ik dat er een ongelooflijke kans is, niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor ons allemaal", zei hij. De ontwikkeling van alternatieve technologieën kan bijvoorbeeld miljoenen goedbetaalde banen opleveren. De VS willen het goede voorbeeld geven. 'Ik weet dat dat niet het geval is geweest. Daarom draait mijn regering overuren om te laten zien dat onze inzet voor klimaatactie in daden zit, niet in woorden', zei de president.

Hij wil een heel ander signaal geven dan zijn voorganger, Donald Trump. Hij beweerde dat klimaatverandering niet door mensen werd veroorzaakt en trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs met de VS. Biden verontschuldigde zich daarvoor.

Biden verklaarde dat de strijd tegen klimaatverandering een van zijn topprioriteiten is. Een van zijn eerste acties als president was de ondertekening van een decreet om de VS toe te staan ​​weer toe te treden tot het klimaatakkoord. Ook in eigen land probeert hij momenteel wetgeving met ambitieuze klimaatdoelstellingen door te drukken. Door onenigheid binnen zijn partij was het niet mogelijk om dit voor de klimaattop in Glasgow te doen.

De internationale klimaatconferentie in Glasgow, Schotland (COP26) moet 'het begin van het einde' zijn van klimaatverandering. Dat zei de Britse premier Boris Johnson maandag tijdens de openingsceremonie van de top.

"Als klimaattoppen voldoende waren om de klimaatverandering op te lossen, hadden we de 25 vorige toppen niet nodig gehad om te komen waar we nu zijn", zei Johnson. "Maar hoewel COP26 niet het einde van klimaatverandering zal zijn, kan en moet het het begin van het einde zijn."

Johnson waarschuwde maandag voor de gevaren van stijgende temperaturen. "Vier graden en we kunnen afscheid nemen van hele steden - Miami, Alexandrië, Shanghai - allemaal verloren onder de golven."

De top van Glasgow moet herinnerd worden als het moment waarop de mensheid 'de bom begon te ontmantelen'. Afgelopen weekend is de G20 - met de belangrijkste geïndustrialiseerde landen en de Europese Unie - er echter niet in geslaagd concrete doelen te stellen voor de overgang naar koolstofneutraliteit.

De Franse president Emmanuel Macron riep maandag landen met een hoge uitstoot van broeikasgassen op om ambitieuzere toezeggingen te doen met betrekking tot hun klimaatbeleid.

"De sleutel voor de komende twee weken hier bij COP is dat de grootste vervuilers, wier nationale strategieën niet in overeenstemming zijn met de doelstelling van (maximale opwarming van de aarde met) 1,5 graad, hun ambities verhogen", zei Macron. Hiermee doelt de Franse president onder meer op Rusland en China, dat hij zondag al bij naam noemde.

Naast meer ambitie pleitte Macron ook voor solidariteit en transparantie. Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende geld uittrekken voor klimaatbescherming in armere regio's, zegt hij. Bovendien moeten economische beslissingen hand in hand gaan met klimaatbeleid.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zich uitgesproken voor een koolstofbelasting als een effectief instrument in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. 'De Europese Unie heeft al zo'n systeem van heffingen voor de industrie. Anderen, zoals China, introduceren het nu", zei ze.

Met het systeem wordt de uitstoot van CO2 belast. Volgens Merkel is het belangrijk dat wereldleiders "hier verder over praten en er beslissingen over nemen" in de onderhandelingen de komende dagen.

Het doel van de maatregel is om ook particuliere investeringen in groene energie te stimuleren. Volgens de kanselier is belastinggeld alleen niet voldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. "Zodra CO2 een prijs heeft, weten particuliere geldschieters ook in welke technologieën ze moeten investeren", aldus de kanselier.

Er zijn enorme investeringen nodig om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te bereiken, herinnerde Merkel zich verder. Ze verwees naar een schatting van voormalig VN-chef Ban Ki-moon, die berekende dat er jaarlijks 800 miljard dollar nodig zou zijn voor klimaatbescherming.

In tien jaar tijd is ongeveer 3.500 miljard ton ijs van de Groenlandse ijskap gesmolten. Als gevolg hiervan steeg de zeespiegel met een centimeter en nam het risico op overstromingen wereldwijd toe, blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek.

Volgens de onderzoeksmodellen zal de Groenlandse ijskap bijdragen aan een zeespiegelstijging van 3 tot 23 centimeter in 2100.

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat er elk jaar 3 miljard dollar (bijna 2,6 miljard dollar) van de Amerikaanse klimaatfinanciën naar kwetsbare landen gaat om hen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende zeespiegel, droogte en andere effecten van de opwarming van de aarde. Die belofte zal hij presenteren op COP26.

Het plan van president Biden moet nog worden goedgekeurd door het Congres in Washington. Het geld komt uit een pot van 11,4 miljard dollar. Dat is het bedrag dat de president vanaf 2024 jaarlijks wil uittrekken voor de strijd tegen klimaatverandering.

President Biden had nog niet precies duidelijk gemaakt hoeveel geld er naar andere landen zou gaan.

De belofte van president Biden zou de hernieuwde inzet van de VS voor de strijd tegen klimaatverandering moeten aantonen.

De inspanningen die die landen wereldwijd hebben beloofd te doen om het klimaat te beschermen, zijn niet voldoende om een ​​ramp af te wenden. Dat zei VN-chef António Guterres maandag op de internationale klimaatconferentie in Glasgow, Schotland (COP26). Hij riep wereldleiders op om meer te doen.

"We graven ons eigen graf", waarschuwde Guterres tijdens de plechtige openingsceremonie met tientallen staatshoofden en regeringsleiders. Het is tijd om 'genoeg' te zeggen. Genoeg brute aanvallen op de biodiversiteit. Genoeg zelfvernietiging door koolstof. Genoeg van de natuur die als een toilet wordt behandeld. Genoeg branden, boren en mijnen in steeds diepere lagen.'

De secretaris-generaal van de VN uitte zijn twijfels over de klimaatbeloften van veel landen. Zelfs als aan al deze voorwaarden zou worden voldaan, zou de opwarming van de aarde tegen de eeuwwisseling 2,7 graden bereiken in vergelijking met het pre-industriële niveau. "We stevenen nog steeds af op een klimaatcatastrofe", benadrukte Guterres. Overheden moeten subsidies voor fossiele brandstoffen beëindigen, afstappen van steenkool en alle uitstoot boeten, zegt hij.

De G20 - de belangrijkste geïndustrialiseerde landen en de Europese Unie - hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij 80 procent van de schadelijke broeikasgassen uitstoten. Op een top in Rome heeft de G20 afgelopen weekend afgesproken om te werken aan beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Hoe ze dat doel concreet willen bereiken, blijft echter onduidelijk.

Guterres riep rijke landen op om hun toezegging van de klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 (COP15) na te komen om jaarlijks $ 100 miljard beschikbaar te stellen aan armere landen om hen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering. "Ik ben enthousiast over de inspanningen - geleid door Canada en Duitsland - die ons zullen helpen slagen."

In zijn toespraak op COP26 benadrukte de Britse natuurdocumentairemaker dat onze relatie met de planeet maar door één cijfer wordt bepaald: de concentratie van CO2 in de atmosfeer. 'We zitten al in de ratten. Dit is een verhaal van instabiliteit en ongelijkheid. Degenen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen, worden het hardst getroffen.'

Toch is Attenborough hoopvol. Hij zegt dat we weten hoe we de stijgende CO2-concentratie kunnen stoppen en hoe we een maximale opwarming van 1,5 graad Celsius binnen handbereik kunnen houden. 'We gaan allemaal profiteren van betaalbare energie en schone lucht, met de natuur als bondgenoot.'

Jongeren en de volgende generaties zullen wereldleiders op één ding beoordelen: of ze de CO2-concentratie in de atmosfeer hebben verminderd.

David Attenborough eist dringende actie om klimaatcrisis te bestrijden

Verschillende wereldleiders slaan de top over. De Russische president Vladimir Poetin zal de aanwezigen toespreken in een vooraf opgenomen toespraak, meldde het Kremlin. Volgens persbureau Reuters gaf het Kremlin aan dat een live videoverbinding niet haalbaar zou zijn.

De Chinese president Xi Jinping zal niet aanwezig zijn en geen videotoespraak houden. Uit de sprekerslijst blijkt dat president Xi een schriftelijke verklaring op de COP26-website zal publiceren, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit nog niet kunnen bevestigen.

Het niet komen opdagen van de Russische president Poetin en de Chinese president Xi wordt als een tegenslag beschouwd, omdat Rusland en China tot de landen behoren die de meeste broeikasgassen uitstoten. Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro reist niet naar Glasgow.

Jill Peeters gaat niet naar de COP26 klimaattop in Glasgow, maar met haar nieuwe documentairereeks op Canvas is haar stem duidelijk te horen in het klimaatdebat. In plaats van te focussen op wat er mis gaat, wil ze mensen en bedrijven inspireren. 'Een bedrijf kan ook checken welke rol in zijn DNA zit. Ben jij een innovatieleider? Wil jij de leider zijn? Ben je meer een verbinder of een volger?'

Glasgow heeft een eigen taal met termen als COP, verlies en schade, negatieve emissies... Met dit overzicht van termen, cijfers en afkortingen kun je de klimaatonderhandelaars een stuk beter volgen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan keerde 's nachts terug naar Turkije na de G20-top in Rome, in plaats van door te gaan naar Glasgow voor de klimaattop van de Verenigde Naties.

Het is niet duidelijk of president Erdogan de COP26 later zal bijwonen. De klimaattop duurt tot 12 november.

Turkije gaf eerder al aan dat de president maandag naar Glasgow zou afreizen. President Erdogan zou daar de Amerikaanse president Joe Biden ontmoeten, maar staatshoofden kwamen zondag in Rome overeen om de banden aan te halen. De Turkse president ontmoette zondag ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron achter gesloten deuren.

In zijn nieuwste boek Vuur vraagt ​​de filosoof Ignaas Devisch zich af wat het alternatief is voor een wereld aangedreven door fossiele brandstoffen. 'Het terugdringen van de CO2-uitstoot op zich is niet de grote uitdaging. De vraag is hoe je mensen uit de armoede haalt zonder dat dit ten koste gaat van het klimaat.'

De klimaatconferentie in Glasgow wordt een historische diplomatieke oefening. Kunnen landen hun eigenbelang opzij zetten om een ​​wereldwijde catastrofe te voorkomen? De tekenen zijn niet hoopgevend.

De jaren tussen 2015 en 2021 zijn waarschijnlijk de warmste jaren ooit gemeten. Dat schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een voorlopig rapport over de toestand van het klimaat in 2021. Volgens het rapport betreden we 'onbekend terrein' wat betreft het mondiale klimaat.

Het jaarverslag merkt op dat "onze planeet vlak voor onze ogen transformeert, van de diepten van de oceaan tot de toppen van de bergen, onder het meedogenloze effect van smeltende gletsjers en extreme weersomstandigheden", zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een verklaring . een persbericht.

2021 zal geen temperatuurrecord breken door het weerfenomeen La Niña dat begin dit jaar voor lage temperaturen zorgde. Maar de kans is groot dat we dit jaar op de vijfde tot zevende plaats eindigen. De laatste zeven jaar worden daarmee de zeven warmste ooit gemeten. 2016 blijft het warmste jaar tot nu toe.

In de eerste negen maanden van 2021 is de gemiddelde temperatuur met zo'n 1,09 graden gestegen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Voor het eerst heeft de gemiddelde temperatuurstijging in de afgelopen twintig jaar de symbolische grens van één graad overschreden. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de temperaturen een stijgende trend blijven volgen. Dat de gemiddelde stijging over 20 jaar meer dan één graad bedraagt, zal opvallend zijn voor vertegenwoordigers op COP26 die proberen de stijging in te dammen, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs", zegt co-auteur Stephen Belcher.

Dat akkoord heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden - en indien mogelijk 1,5 graden - ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Wetenschappers hebben echter gewaarschuwd dat we volgens de huidige trends in 2030 al boven de 1,5 graad zullen zitten en dat we met de klimaatinspanningen van de landen vandaag zelfs een opwarming van 2,7 graden zullen bereiken.

In het rapport wijzen de auteurs erop dat een opwarming van één graad nu al duidelijke gevolgen heeft, met steeds extremere weersverschijnselen. Pas in 2021 zagen we extreme hittegolven in Noord-Amerika en Zuid-Europa, verwoestende branden in Canada en Siberië, een spectaculaire koudegolf in het centrum van de Verenigde Staten, extreme regenval in China en West-Europa - ook in België - en een droogte . dat leidde tot hongersnood in Madagaskar.

Een van de zogenaamde 'hot issues' tijdens COP26 is hoe we ons als wereld moeten aanpassen aan klimaatverandering, en in het bijzonder aan de stijging van de zeespiegel door het smelten van de ijskappen. Tussen 2013 en 2021 steeg de zeespiegel elk jaar met 4,4 millimeter en bereikte een recordhoogte in 2021.

Knack Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het Knack netwerk. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waarom weigeren intelligente mensen een schot? 'Antivaxers zijn niet dom of onwetend'

Mis het belangrijkste nieuws van de dag niet. Schrijf u in op de nieuwsbrief.

© 2021 Roularta Media Group Alle rechten voorbehouden.